Onmisbaar hybride werken voedingsbodem voor zorgen en argwaan

Onmisbaar hybride werken voedingsbodem voor zorgen en argwaan
Werknemers vrezen dat managers flexibel werken traineren omdat die er niet mee om kunnen gaan.

Werkgevers die niet doen aan hybride werken staan op grote achterstand op de arbeidsmarkt. Bijna een derde als de werkenden (31%) slaat een aanbod van een baan af als de werkgever geen hybride werken biedt. Zijn flexibele werkuren niet mogelijk, dan is dat voor 36 procent van de potentiële kandidaten een reden om verder te kijken. Ontbreekt een flexibele werklocatie, dan haakt dertig procent van de werkzoekenden af.

Speerpunt op de arbeidsmarkt

Dit beeld komt naar voren uit internationaal onderzoek naar hybride werken van IT-bedrijf Owl Labs. In dit onderzoek zijn de reacties verwerkt van tweeduizend professionals in Nederland. De ideale werkbalans is bijna een 50/50-verdeling tussen werken op kantoor en werken op afstand

Daarmee wordt het hybride werken een speerpunt op de arbeidsmarkt, nu steeds meer mensen op zoek gaan naar ander werk. Volgens dit onderzoek kijkt twintig procent van de werknemers om zich heen voor ander werk. Dat is significant meer dan in het begin van de coronacrisis, toen twaalf procent ander werk zocht.

Om de vertrekwens te remmen kan hybride werken ook een rol van betekenis spelen, zo komt uit het onderzoek naar voren. Ruim een derde van de afhakers (35%) kan behouden blijven bij het aanbod van flexibele werkuren. 31 procent laat zich overhalen met een vierdaagse werkweek (31%) en een kwart blijkt gevoelig te zijn voor het invoeren van een flexibele locatiekeuze (26%).

Meer vertrouwen in werknemer op kantoor

Ondanks de sterke voorkeur voor flexibel werken vinden veel werkgevers het lastig om werken op afstand te ondersteunen, volgens het Owl Labs-onderzoek. Eén op de vijf managers vindt het een uitdaging om verbinding tussen teamleden op afstand te behouden. En bijna vier op de tien (37%) kantoormedewerkers vindt het moeilijker om relaties op te bouwen met collega’s op afstand – bijvoorbeeld door minder persoonlijk contact (52%), minder gekeuvel bij de koffieautomaat (51%), uitdagingen om online met collega’s in contact te komen (29%) of het feit dat ze collega’s überhaupt nog nooit in levende lijve hebben ontmoet (37%).

Proximity bias’ is daarnaast een uitdaging geworden: 54 procent van de werknemers gelooft dat hun werkgever meer vertrouwen heeft in werknemers die fulltime op kantoor werken dan in hybride werknemers of werknemers op afstand. Bijna alle ondervraagde werknemers (94%) vreest dat de werkgever maatregelen zal nemen die hybride werken ontmoedigt, zoals een verbod op thuiswerken (31%) tot het afknijpen van kantoorruimte voor hybride werkers die naar kantoor komen (29%).

En er is inderdaad reden voor deze bezorgdheid: 61 procent van de managers geeft aan meer betrokken te zijn met degenen met wie ze fysiek samenwerken, en ruim één op de twee (55%) werknemers zegt dat ze eerder samenwerken met collega’s die fysiek aanwezig zijn dan met collega’s op afstand.

Technologie kan medewerkers verbinden

Technologie kan de kloof tussen verwachtingen en mogelijkheden verkleinen wat betreft werken op afstand. Ruim een derde (36%) van de werknemers ziet een oplossing in de verbetering van videoconferencing-technologie. Andere wensen zijn een metaverse voor de organisatie (29%), virtual reality (19%), augmented reality (13%) en hologram-communicatie (10%). Al deze technologieën kunnen helpen medewerkers met elkaar te verbinden in een hybride werkomgeving, zo concludeert het IT-bedrijf.