Ontwikkeling van vaardigheden voor de toekomst: HR kan een groeiversneller zijn

Bij een bedrijfstransformatie draait het niet om technologie maar om mensen. En het bouwen van de organisatie van de toekomst vereist heel andere vaardigheden dan veelal wordt gedacht. Dit blijkt uit een recent artikel van de bekende HR-analist Josh Bershin en zijn collega Kathi Enderes.

In een artikel op HR Executive gaan Bershin en Enderes in op de winnende strategieën van ‘koplopers’ (‘pacesetters’) in voor bedrijfstransformatie, dat wil zeggen de 10 procent bedrijven die uitblinken in financiële prestaties, klanttevredenheid, werknemerswelzijn en organisatorische volwassenheid. In een uitgebreid rapport gaan ze dieper in op de karakteristieken van deze koplopers.

Winnende strategieën van koplopers

In het artikel op HR Executive behandelen ze de belangrijkste kenmerken van deze koplopers en hun winnende strategieën:

  • Ze anticiperen op veranderende klantverwachtingen en ontwerpen hun organisaties dienovereenkomstig, met volop aandacht voor digitale, gemakkelijke en duurzame producten en diensten.
  • Ze investeren bovenmatig veel in technologie en geven prioriteit in de ontwikkeling van specifieke vaardigheden op gebieden zoals data-analyse, software-implementatie, machine learning en HR-technologie.
  • Ze herontwerpen hun werkprocessen om deze efficiënter en minder arbeidsintensief te maken met behulp van kunstmatige intelligentie en automatisering. Ze verminderen zo de behoefte aan bepaalde rollen en creëren nieuwe mogelijkheden voor hun werknemers.
  • Ze gaan door met continue transformatie, waarbij ze incrementele veranderingen doorvoeren om te reageren op de markt en erop vooruit te lopen. Ze testen nieuwe ideeën en oplossingen voordat ze drastische veranderingen implementeren.
  • Ze zetten vaardigheden en inzichten om in actie om echte zakelijke problemen op te lossen. Ze evalueren voortdurend, anticiperen op veranderingen en passen hun strategieën dienovereenkomstig aan.