Ontwikkeltrajecten prikkelen werknemers onvoldoende

Ontwikkeltrajecten prikkelen werknemers onvoldoende
Het enthousiasme bij werknemers over ontwikkelmogelijkheden blijkt matig terwijl werkgevers denken dat ze goed bezig zijn.

Ongeveer zes op de tien werknemers zijn overtuigd door de ontwikkelmogelijkheden die ze krijgen op hun werk. Iets minder dan de helft daarvan is ronduit positief, twaalf procent is ronduit ontevreden. Ruim een kwart oordeelt lauw over de ontwikkelmogelijkheden.

Dit blijkt uit onderzoek van trainer GoodHabitz onder ruim duizend werknemers en ruim vierhonderd managers die voor HR en loopbaanontwikkeling verantwoordelijk zijn. De aanbieder van online trainingen peilde hoe alle inspanningen voor talentontwikkeling worden beleefd op de werkvloer en in de HR-afdelingen.

Het belang van persoonlijke ontwikkeling

Het belang van talentontwikkeling is buiten kijf, volgens de onderzoekers. Bijna de helft (45) van de werknemers vindt dat gebrekkige ontwikkelmogelijkheden een reden kan zijn om ander werk te gaan zoeken. Een even groot percentage let vooral op ontwikkelmogelijkheden bij het zoeken van een nieuwe baan. Werkgevers zijn hiervan op de hoogte. Ruim de helft (55%) zegt zich bewust te zijn van het belang dat nieuwe werknemers hechten aan persoonlijke ontwikkeling.

Toch laat dit onderzoek zien dat talentontwikkeling niet genoeg prikkelt om medewerkers aan boord te houden. Ruim tachtig procent (82%) van de werknemers wordt niet in de gelegenheid gesteld om zich persoonlijk te ontwikkelen op het werk. Voor meer dan twee derde van de werknemers (67%) is het juist belangrijk dat zij zich wél persoonlijk kunnen ontwikkelen. Ruim zes op de tien werknemers (62%) geeft aan zich gelukkiger te voelen op het werk als er meer ontwikkelmogelijkheden geboden worden.

Werknemers willen niet alleen online leren

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel werkgevers zich niet bewust zijn van de lauwe reacties op de opleidingsprogramma’s. Zeven op de tien (71%) werkgevers denken dat het wel snor zit daarmee. 

Ze verbinden niet de juiste conclusies aan hun inzicht in talentontwikkeling, zo maakt het onderzoek ook duidelijk. Ongeveer een derde biedt alleen online opleidingen aan (31%), terwijl veel werknemers andere voorkeuren hebben. Vele willen blended learning (42%) en learning on the job (55%), terwijl bijna veertig procent hecht aan klassikaal leren.

De ontwikkelmogelijkheden die werkgevers beschikbaar stellen is bovendien selectief. Ruim de helft van de hoger opgeleiden (60%) kan kiezen voor blended learning. Bij lager opgeleiden is dat ongeveer een kwart die deze keuzemogelijkheid heeft (27%), terwijl deze combinatie van scholingsfaciliteiten de voorkeur geniet van ruim vier op de tien werknemers (42%).

Communiceer over de mogelijkheden

Tegenover de betrekkelijk lauwe reacties van werknemers op hun ontwikkelmogelijkheden staat hun veel grotere vatbaarheid voor andere aanbiedingen. Zo vinden werknemers de werksfeer, de mogelijkheid tot zelfstandig werken, een vast contract, de worklifebalance en het salaris veel belangrijker dan ontwikkelmogelijkheden.

De onderzoekers denken dat de lauwe reacties van werknemers wat warmer kunnen worden als werkgevers meer dynamiek aanbrengen in de opleidingsmogelijkheden. Vooral door een goede mix van opleidingsvormen (online, klassikaal, on the job). Train bovendien niet te eenzijdig, luidt een andere aanbeveling, schenk ook aandacht aan soft skills. En communiceer beter over wat er in de aanbieding is, want veel medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden.