Ook de loonongelijkheid tussen organisaties neemt toe, niet alleen de loonkloof tussen beroepen

Medewerkers in vergelijkbare banen verdienen niet bij alle organisaties hetzelfde. En deze vorm van ongelijkheid neemt toe, blijkt uit onderzoek van sociolooog Christoph Janietz van de Universiteit van Amsterdam.

De loonongelijkheid tussen organisaties in Nederland neemt toe, blijkt uit analyse van administratieve gegevens uit de Nederlandse belastingregisters over inkomstenbelasting en registergegevens uit de Nederlandse Enquête Beroepsbevolking door sociolooog Christoph Janietz van de Universiteit van Amsterdam.

Ongelijkheid door decentralisatie en uitbesteding

Deze organisatiegebaseerde loonongelijkheid wordt door twee factoren versterkt:

  1. In de eerste plaats door ‘firm wage premiums‘, oftewel de extra beloning die sommige organisaties bieden bovenop het marktloon. Werknemers in bepaalde organisaties verdienen meer dan werknemers die soortgelijk werk doen in andere organisaties. De oorzaak daarvan is dat in de afgelopen decennia collectieve onderhandelingen steeds meer gedecentraliseerd zijn geraakt. Dit heeft vaak tot gevolg dat bepaalde sectoren geen loonovereenkomst hebben of dat overeenkomsten specifiek voor één bedrijf gelden.
  2. Een andere dynamiek die leidt tot toenemende loonongelijkheid tussen organisaties is die van ‘occupational sorting‘. “De hoogst betaalde beroepen zitten bij de hoogst betalende bedrijven, terwijl de lager betaalde beroepen geïsoleerd zijn in lager betalende organisaties’, verklaart Janietz deze dynamiek. “Het komt steeds vaker voor dat mensen in lager betaalde beroepen niet meer in dienst zijn van de beter betalende organisaties, ook al werken ze op dezelfde locatie, maar bij andere organisaties zijn ondergebracht waar ze doorgaans minder verdienen. Denk aan catering en gebouwbeheer.”