‘Maak NOW-steun voor werkgevers permanent’

We kunnen beter een structurele regeling maken voor werkbehoud om terugslagen op te vangen, aldus Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen. 

“Het zou beter zijn te erkennen dat periodieke crises eigen zijn aan ons economische systeem. In plaats van telkens noodmaatregelen te nemen als er een crisis uitbreekt, kunnen we beter een structurele regeling maken om werk te behouden als de economie een forse terugval doormaakt”, schrijft hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA, Paul de Beer in NRC (11-11-2020).

Het uitgangspunt zou hierbij volgens de Beer moeten zijn, dat het beter is om iedereen tijdelijk korter te laten werken dan om een deel van het personeel te ontslaan. Om dot te realiseren zou de NOW een structurele regeling moeten worden. Daarbij ontvangen werkgevers automatisch compensatie als werknemers korter gaan werken vanwege een sterke terugval in de omzet door een economische crises.     

Derde NOW-pakket

Feitelijk komt dit erop neer dat we de werkloosheidsuitkering inzetten als een subsidie om werkloosheid te voorkomen in plaats van pas uit te keren als iemand werkloos is geworden. Dat geeft echter het risico dat bedrijven die uiteindelijk niet levensvatbaar zijn te lang overeind worden gehouden. Daarom dient deze steun wel stap voor stap te worden afgebouwd, op dezelfde manier als nu bij het derde NOW-pakket gebeurt.

Toch zullen velen bij een forse crisis zoals de huidige onvermijdelijk toch hun baan verliezen, aldus de hoogleraar. Voor deze groep zou de uitkering veel meer benut moet worden als een steuntje in de rug om deze werknemers ‘werkfit’ te houden en weer aan betaald werk te komen. De Beer stelt dat werkloosheid als gevolg van economische crises in de bestaande systematiek ten onrechte als een individueel probleem wordt benaderd. 

Paul de Beer schreef over deze kwestie voor de Wiardi Beckman Stichting het essay 'Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid'

  
 

Gerelateerde artikelen