Oproep aan werkgevers: doe tijdig loonaangifte

Tijdige loonaangifte van groot belang voor Noodfonds, ondernemingen hoeven de aangifte nog niet te betalen bij uitstel.

Het is heel belangrijk dat werkgevers tijdig aangifte doen, zegt de Belastingdienst. Nu meer dan ooit. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, te compenseren en te zorgen dat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. 

Om goed uitvoering te geven aan de NOW-regeling, roept de Belastingdienst de hulp van werkgevers in. Wanneer ondernemingen op tijd aangifte doen, beschikken zij en het UWV over zo actueel mogelijke gegevens. Daarmee kan zo snel mogelijk worden berekend waar werkgevers en werknemers recht op hebben. 

Daarom doet de Belastingdienst een extra appèl op alle werkgevers van Nederland om tijdig aangifte te doen. Deze hoeven zij niet te betalen indien zijn uitstel van betaling aanvragen.

Bijzonder uitstel geldt alleen voor betaling 
De Belastingdienst zegt begrip te hebben voor de lastige situatie waarin ondernemers zich bevinden. Daarom heeft het kabinet besloten dat werkgevers/ondernemers die in betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus, in aanmerking komen voor bijzonder uitstel van betaling. Deze regeling geldt voor de betaling van de loonheffingen, maar ook voor de betaling van omzetbelasting (BTW), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Betalingsuitstel aanvragen werkt als volgt:
De werkgevers of zijn adviseur doet (loon)aangifte voor de uiterste aangiftedatum. Deze datum staat in het jaaroverzicht dat de onderneming in december ontving. Ongeveer drie weken na de uiterste aangiftedatum ontvangt de ondernemer een naheffingsaanslag. De boete voor het niet op tijd betalen van de aangifte hoeft niet betaald te worden. De werkgever kan uitstel aanvragen nadat hij aangifte heeft gedaan en een aanslag heeft ontvangen. Dit kan via een verzoek om uitstel met de vermelding dat het bedrijf door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. In de brief moet in ieder geval het kenmerk van de belastingaanslag genoemd. 

De brief dient verstuurd te worden naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij de invorderingsmaatregelen en wordt de betaalverzuimboete kwijtgescholden. De onderneming krijgt in deze situatie automatisch drie maanden uitstel en hoeft hier niets voor te doen.
 
Let op: Het verzoek geldt als een verzoek om uitstel van betaling, maar niet als uitstel voor het doen van aangifte. Deze moet gewoon op tijd gebeuren.

Mocht aangifte doen op dit moment echt niet lukken? Dan kan uitstel aangevraagd worden voor het doen van loonaangifte. Dit schriftelijk verzoek voor uitstel van aangifte kan gestuurd worden naar:

Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA Breda