Organisaties kunnen bevlogenheid medewerkers zelf vergroten

Middels gerichte trainingen kunnen werkgevers de bevlogenheid en de prestaties van werknemers beïnvloeden, aldus recent onderzoek.

Ondanks de digitalisering en robotisering maken bevlogen medewerkers die vanuit passie en energie werken het verschil in organisaties. Dit leidt tot een goede kwaliteit van dienstverlening, hoge productiviteit en vernieuwing, goede prestaties, maar ook tot meer organisatiebetrokkenheid en klantloyaliteit. De conclusies volgen uit een proefschrift van arbeids- en organisatiepsycholoog Jessica van Wingerden. Zij promoveerde op 16 juni aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Bevlogen aan het werk niet vanzelfsprekend
Bevlogenheid ontstaat uit een optimale balans tussen hetgeen energie vraagt in het werk (job demands) en hetgeen medewerkers energie geeft in het werk (resources). Zowel het management als de medewerkers kunnen hun bevlogenheid bevorderen door te werken aan deze balans.
Het is aan de leidinggevenden om bijvoorbeeld te zorgen voor realistische taakeisen, ontwikkel-mogelijkheden en uitdagingen in het werk. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld uit zichzelf feedback vragen aan klanten, of hun leidinggevende vragen naar mogelijkheden om te kunnen meewerken aan projecten waarin zij interesse hebben.
Combinatie van trainingen
Voor haar onderzoek toetste Van Wingerden de effecten van trainingen voor Job Demands-Resources gericht op het vergroten van persoonlijke resources, trainingen gericht op het optimaliseren van de balans tussen job demands en resources in het werk (job crafting), en trainingen gericht op de combinatie van beiden.
De effecten bleken het sterkst (zowel een toename van bevlogenheid als van prestaties van medewerkers) bij de gecombineerde trainingen. Deelnemers aan deze trainingen werkten eerst aan het vergroten van het vertrouwen in het eigen kunnen in het werk. Daardoor waren ze beter in staat om het beste uit het werk te halen.
Effecten blijken duurzaam
Tevens bleken de effecten van de training gericht op het optimaliseren van de balans tussen job demands en resources in het werk significant, zowel kort na afloop als een jaar later. Daarmee blijkt dat de effecten duurzaam zijn en dat werken aan bevlogenheid in organisaties door de inzet van trainingsinterventies loont.

Gerelateerde artikelen