Organisaties vertragen door achterblijvende data-vaardigheid

Organisaties investeren te weinig in data-vaardigheid, wat rendement, productiviteit en innovatievermogen afremt.

Hoewel datagebruik in steeds meer dagelijkse processen een grote rol speelt, investeren organisaties nauwelijks in data-vaardigheid (data literacy) van medewerkers. Deze hebben daaraan zelf juist een groeiende behoefte. 

“Data-geletterdheid”

Dat blijkt uit een onderzoek door Qlik en Accenture naar de impact van ‘datageletterdheid’ op de prestaties van werknemers en organisaties. Het potentieel van de beschikbare data wordt zo door veel organisaties onvoldoende benut. 

Dat komt grotendeels omdat bedrijven er moeilijk in slagen de potentie van het personeel hiervoor te benutten. 

Management overschat data-vaardigheid medewerkers

Hoewel het management vaak denkt dat de in de organisatie aanwezige data-vaardigheid voldoet, zijn medewerkers niet in staat waarde te genereren uit de beschikbare data.

In het wereldwijde onderzoek – onder meer dan 9.000 werknemers met uiteenlopende functies op alle niveaus – zei slechts 21 procent van de werknemers vertrouwen te hebben in hun data-vaardigheden. 

Ofwel het vermogen om data te lezen, te begrijpen, te onderzoeken en er zelfstandig mee te werken. Wereldwijd lopen organisaties hierdoor miljarden aan productiviteit mis.

Data-gedreven werknemers zijn productiever 

De grootste uitdaging van organisaties in het data-tijdperk is niet zozeer het verzamelen van data. Maar juist het genereren van bruikbare inzichten uit die data, zodat werknemers in staat zijn beter onderbouwde beslissingen te nemen. 

Dit verhoogt de productiviteit en de effectiviteit binnen vrijwel elke functie en daarmee het concurrentievermogen van de organisatie. Om de mogelijkheden van de data-revolutie volledig te kunnen benutten, moeten werkgevers hun werknemers hiervoor voldoende toerusten. 

Uit het onderzoek blijkt echter dat niet meer dan 25 procent van de werknemers het gevoel heeft volledig voorbereid te zijn op het effectief gebruiken van data in de huidige functie.

Meer stress door achterblijvend kennisniveau

Een bijkomend probleem is dat werknemers zich door data overweldigd kunnen voelen, als zij niet over de juiste ondersteuning en hulpmiddelen beschikken. En dat terwijl de technologische ontwikkelingen intussen blijven doorgaan. 

Zo geven zes op de tien respondenten (61 procent) aan zich overweldigd te voelen door de veelheid aan data en dat dit bijdraagt aan de ervaren stress op de werkplek. Dit kan grote gevolgen hebben voor de prestaties van medewerkers en de resultaten van de organisatie. 

Volgens het onderzoek komt de achterblijvende data-vaardigheid met name op drie manieren tot uiting:

1. De waarde van data wordt onderkend maar ze worden niet benut
Ondanks dat bijna alle werknemers (87 procent) de toegevoegde waarde van data op de werkplek erkennen, gebruiken weinigen die data om hun besluitvorming (mede) op te baseren. Slechts 37 procent van de werknemers vertrouwt voor zijn beslissingen op data.

2. De productiviteit stagneert door gebrek aan data-vaardigheid
Driekwart van de werknemers in het onderzoek geeft aan “overweldigd” of “ongelukkig” te zijn als zij met data werken. Meer dan een derde die zich “overweldigd” voelt, aarzelt wekelijks ten minste een uur met een data-gerelateerde taak. 

Zevenentwintig procent meldt vertraging bij het afronden van zulke taken en een op de zeven vermijdt deze taken zelfs volledig. Dit heeft een grote negatieve impact op de productiviteit concluderen de onderzoekers, verwijzend naar ander, bestaand onderzoek.

3. Ontwikkelingen in technologie verhogen de werkdruk
De groeiende rol van technologie heeft veel werkwijzen volledig veranderd en beïnvloed. gevolg is dat veertien procent van de werknemers zich ten minste een keer per dag overweldigd voelt wanneer zij werken met data. Bijna de helft van de werknemers voelt zich tenminste eenmaal per week overweldigd wanneer zij werken met data.

Vertrouwd raken met data 

Willen organisaties volledig meedraaien in de data-revolutie, dan is het van belang dat zij hun werknemers helpen om vertrouwd te raken met het gebruik van inzichten verkregen uit data om beslissingen te nemen. Dit heeft effect, blijkt uit het onderzoek. 

Ondervraagde werknemers die zichzelf als “data-geletterd” zien, zeggen bijna twee keer zo vaak als collega's die zichzelf “niet data-geletterd” noemen, daardoor betere beslissingen te kunnen nemen en erop te vertrouwen dat die beslissingen daardoor ook daadwerkelijk beter zijn.

Digitale vaardigheid als reële succesfactor 

Volgens het rapport moeten organisaties zich realiseren dat naarmate het datagebruik in het dagelijks werk zich blijft ontwikkelen, de vaardigheid van het personeel om daarvan gebruik te maken, moet meegroeien. Investeren in digitale vaardigheid is daarom een reële succesfactor in het data-tijdperk.
 

Gerelateerde artikelen