Over de rol van HR in werknemersbetrokkenheid

Wat is de sleutel tot tevreden werknemers en (dus) een succesvol bedrijf? Uit Oracle’s onderzoek ‘Simply Talent: a Western European Perspective’ blijkt dat ‘betrokkenheid’ het toverwoord is. En de HR-afdeling kan hier een belangrijke rol in spelen.

Bedrijven hebben steeds meer moeite om talent aan zich te binden. Het wordt niet alleen steeds moeilijker om bekwame werknemers te vinden, maar ze blijven daarnaast ook minder vaak voor langere tijd bij dezelfde werkgever. Talenten – en werknemers in het algemeen – houden hun ogen namelijk steeds meer open voor nieuwe uitdagingen. De reden? Ze hebben het gevoel niet betrokken te zijn bij hun werk en het HR-team moet verantwoordelijkheid pakken om deze betrokkenheid te vergroten. Dit blijkt uit de tweede fase van ons ‘Simply Talent: a Western European Perspective’-onderzoek.
Om uit te zoeken wat de werkgeversopinies zijn omtrent werknemersbetrokkenheid in West-Europa, ondervroegen we bij grote West-Europese bedrijven 250 HR-beslissers (waarvan vijftig in Nederland). Van de ondervraagde werkgevers geeft 98 procent aan dat betrokkenheid strategisch belangrijk is voor een organisatie. Het heeft volgens werkgevers een positieve impact op de samenwerking tussen teams (94 procent), verbetert prestaties (88 procent) en draagt bij aan een betere klantenservice (88 procent). Het vergroten van het gevoel van betrokkenheid onder medewerkers is dus ook voor werkgevers een meerwaarde. 
Het mag duidelijk zijn dat betrokkenheid van medewerkers essentieel is voor een organisatie. Toch voelt slechts een derde van de medewerkers zich betrokken bij zijn werk – en twee derde dus niet (voldoende), bleek uit de eerste fase van ons Simply Talent-onderzoek waarvoor 1.500 werknemers (waarvan driehonderd in Nederland) bij grote West-Europese bedrijven werden ondervraagd. Er is dus werk aan de winkel, maar voor wie? Binnen veel bedrijven is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor verbetering van betrokkenheid. Werknemers hebben niet het gevoel dat deze taak bij de HR-afdeling ligt; van de 1.500 ondervraagden zegt slechts vier procent dat HR de grootste positieve invloed heeft op betrokkenheid. Bij werkgevers ligt dit percentage op twintig procent.
Wat mij betreft is het juist wel aan de HR-afdeling om de betrokkenheidsstrategie van een bedrijf effectief te implementeren en managen. Iedere werknemer is anders, dus dé manier om een werknemer meer bij zijn werk te betrekken bestaat helaas niet. Een eenvoudige oplossing: luister naar je medewerkers, vraag ze naar hun ideeën. Hoe denken ze zelf meer betrokken te raken? De HR-afdeling is de aangewezen afdeling om inzicht te verkrijgen in hoe medewerkers presteren en welke zaken van invloed zijn op hun gevoelens en productiviteit. Daarmee heeft HR de kennis en expertise die nodig zijn om de directie te overtuigen van een meer strategische aanpak van betrokkenheid. Overigens is het ook belangrijk dat HR aan medewerkers laat zien hoe de onderzoeken waaraan ze hebben meegewerkt, hún input dus, hebben geleid tot aanpassingen in de strategie of in processen. Medewerkers willen niet alleen input geven – ze willen zien wat ermee gebeurt!”
Daarnaast zijn werkgevers gebaat bij het integreren van de nieuwste digitale en mobiele technologieën, HR-instrumenten en socialmediaplatforms om een bijdrage te leveren aan een grotere betrokkenheid. Helaas ziet slechts tien procent van de werkgevers de inzet van de nieuwste digitale en mobiele technologieën als belangrijkste factor om werknemersbetrokkenheid te stimuleren. Aan de andere kant zijn zaken die werkgevers wel zien als stimulans van betrokkenheid, namelijk teamwork en samenwerkingen (64 procent), flexibele werktijden (54 procent) en opleiding en ontwikkeling van medewerkers (68 procent), prima te optimaliseren met behulp van mobiele en sociale tools. 
Bedrijven kunnen deze tools inzetten als hulpmiddel bij het vergroten van betrokkenheid van werknemers binnen een bedrijf. Maar om echt effectief te zijn, moeten bedrijven ze naadloos integreren in bedrijfsprocessen. Werknemers moeten de tools gebruiken als onderdeel van hun normale werk, of dat nu het delen van kennis via een sociaal platform is of het gebruik van een mobiel device om uren in te voeren. Pas als bedrijven enerzijds ‘ouderwets’ face-to-face om de tafel zitten met werknemers, en anderzijds gebruikmaken van dit soort nieuwe technologieën, stimuleren ze betrokkenheid waardoor ze beter in staat zijn talenten aan zich te binden. Maar denk ook aan het verstrekken van informatie aan medewerkers op individuele basis, op die manier ontvangt de medewerker informatie die voor hem of haar zelf boeiend is.” 
 
— 
 
Door Henry Barenholz, Senior Director HCM Leader Benelux & Nordics bij Oracle