AWVN: Krappe arbeidsmarkt laat werkgevers strooien met financiële en secundaire benefits

De oplossing: persoonlijke aandacht, het breder inzetten van mensen en het heroverwegen van taken.

Om personeel aan te trekken of te behouden gooien werkgevers alles in de strijd. Dat doen ze vooral financieel. Zo kreeg 65 procent van de werkgevers een aanbrengpremie aan zittende medewerkers als zij een nieuwe collega installeren. De helft van de werkgevers schaalt nieuw personeel hoger in de salarisgroep en 22 procent betaalt boven het schaalmaximum.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Meer doen met wat je in huis hebt. AWVN-ledenonderzoek personeelstekorten 2024’ van werkgeversvereniging AWVN. Van de werkgevers verwachtte 57 procent dat de krapte aanhoudt. Bijna een derde verwacht zelfs grotere tekorten.

De werkgevers stellen dat riante aanbiedingen aan sollicitanten pure noodzaak zijn. Ze zeggen dat de werkdruk binnen de organisatie overduidelijk het gevolg is van personeelstekorten. Die leiden tot een vicieuze cirkel: hoge(re) werkdruk kan zorgen voor meer verzuim, zodat het werk met nog minder mensen gedaan moet worden. De werkdruk loopt dan verder op.

Gevolgen voor de productie

Daarnaast heeft het personeelstekort gevolgen voor de productie en dienstverlening: bij bijna de helft van de werkgevers staat de kwaliteit daarvan onder druk. Een kwart van de werkgevers geeft zelfs aan producten of diensten niet te kunnen leveren.

Werkgevers begrijpen dat ze personeel vooral kwijtraken aan andere werkgevers die hogere lonen of betere arbeidsvoorwaarden bieden. Ook een tekort aan doorgroeimogelijkheden en werkdruk zijn voor werknemers veel genoemde redenen om te vertrekken. Verder worden werknemers nu sneller tot een overstap verleid door wervingsbureaus.

Ook vorig jaar deed AWVN onderzoek naar de arbeidsmarktkrapte. Net zoals toen blijkt dat werkgevers vooral krapte ervaren als het gaat om functies in de techniek, productie en de ICT, met naam op mbo-niveau. Daarnaast is het voor werkgevers lastig om nieuw personeel te vinden met werkervaring – werknemers die relatief snel zelfstandig aan de slag kunnen.

Slechts zeer beperkt soelaas

Werkgevers realiseren zich dat meer geld bieden slechts zeer beperkt soelaas biedt. Daarom zetten zij ook in op extra secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ontwikkelingsmogelijkheden, het bieden van flexibele werktijden en het faciliteren van thuiswerken. Bijna de helft van de werkgevers is bereid direct een uitgebreid dienstverband aan te bieden.

AWVN adviseert werkgevers om op drie denkrichtingen in te zetten om minder last te hebben van het personeelstekort:

  1. Inzetten op behoud van personeel betekent het geven van persoonlijke aandacht en verbetering van de werk-privébalans.
  2. Een andere manier van werk organiseren houdt in dat het werk met minder mensen wordt uitgevoerd, taken beter worden verdeeld en mensen breder worden ingezet.
  3. Bestaande werkprocessen opnieuw beoordelen en taken heroverwegen is daarin essentieel. Door werkprocessen te innoveren en te automatiseren, kunnen arbeidsintensieve taken worden overgenomen door geautomatiseerde systemen.