Purpose-denken leidt tot verkeerd beoordelen medewerkers

Purpose-denken leidt tot verkeerd beoordelen medewerkers
Mensen die hun werk als een roeping zien, worden door leidinggevenden vaak ten onrechte als betere werknemers beschouwd.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die werken om een gevoel van persoonlijke voldoening te bereiken en de wereld beter te maken, meer voldoening in hun werk en leven ervaren en zich succesvoller voelen dan degenen die in de eerste plaats voor het geld werken. Maar mensen die houden van wat ze doen, presteren niet altijd beter.

Toch hebben Winnie Jiang (van de ‘business school’ Insead) en Yuna Cho van de Universiteit van Hong Kong bewijs gevonden dat dergelijke mensen wel vaak beter worden beloond en een hogere status in de organisatie weten te bereiken. Leidinggevenden zijn namelijk overtuigd dat deze werknemers beter presteren en sterker betrokken zijn bij de organisatie dan minder ‘purposegerichte’ werknemers. Dit schrijven ze op de site van Insead, in een artikel op basis van hun onderzoek.

Oneerlijke behandeling

Een vooroordeel, vinden Jiang en Cho. En als leidinggevenden zich daar te zeer door laten leiden, kan het moreel van de werknemers die het slachtoffer zijn van oneerlijke behandeling dalen en de kwaliteit en de diversiteit van het talent van een organisatie in het gedrang komen.

“Niet iedereen heeft een roeping in het leven samenvalt met wat hij voor de kost doet, en dat is oké”, concluderen ze. “Je kunt de zin in het leven buiten je werk vinden en toch je goed doen.”

Experiment

Voor hun onderzoek hebben Jiang en Cho een experiment uitgevoerd waarbij groepen mensen met leidinggevende ervaring luisterden naar twee acteurs die de rol van collega’s speelden.

Eén groep hoorde een ‘werknemer’ zeggen dat hij uitkeek naar zijn pensioen; een andere groep hoorde hem zeggen dat hij helemaal niet met pensioen wilde. In alle andere opzichten waren de gesprekken hetzelfde. De waarnemers kenden een grotere bonus en een hogere opslag toe aan de werknemer die toegewijder leek.

Gerelateerde artikelen