Peiling: HR moet meer bijdragen aan innovatieve organisatieconcepten

HR kan een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe businessmodellen door een andere positie en een ander dienstverleningsmodel te kiezen.

De steeds verdergaande digitalisering is een belangrijke “gamechanger” waarop businessmodellen worden aangepast. Het ontwikkelen of invoeren van innovatieve organisatieconcepten staat echter niet heel hoog op de prioriteitenlijst van HR. Hier zou HR meer in moeten investeren. Dit is een van de trends die naar voren komen uit het “HR-trends Onderzoek 2015-2016” van Performa, uitgevoerd door Berenschot en gefaciliteerd door ADP Nederland.

Geen beleid ten aanzien van flexkrachten 
De afgelopen jaren is de HR-afdeling overspoeld met nieuwe wet- en regelgeving meldt het rapport. Denk bijvoorbeeld aan de Wet werk en zekerheid en de Participatiewet. De nieuwe wetten sluiten volgens de ondervraagde HR-professionals onvoldoende aan op de praktijk. Door de Wet werk en zekerheid lijkt de flexibele schil alleen nog maar te groeien. Toch heeft 43% van de respondenten geen beleid ten aanzien van hun flexibele krachten. 

Verder wint het onderwerp demotie langzaam terrein. Bij ruim de helft van de werkgevers (43%) staat het onderwerp op de HR-agenda. Ook gaat het langzaam beter met het economische klimaat in Nederland. Versoberde in 2014 nog 25% van de werkgevers hun arbeidsvoorwaarden, in 2015 is dit ‘nog maar’15%, aldus het rapport.

Werkgevers beknibbelen niet alleen op arbeidsvoorwaarden, maar ook op de opbouw van pensioenen. In ieder geval komt de verlaging van het (fiscale) opbouwpercentage voor pensioenen niet ten gunste van de werknemers. Bij 60% van de organisaties gaan werknemers er op achteruit. 20% van de respondenten heeft geen idee hoe dit vraagstuk is aangepakt. 

Arbeidsmarkt: mismatch tussen vraag en aanbod 
Ondanks de hoge werkloosheid en het grote aanbod van personeel ervaren HR-professionals steeds vaker problemen met het vinden van geschikt personeel, met name technici, ICT-specialisten en sales. Oorzaak is de mismatch tussen vraag en aanbod, die zich niet beperkt tot het opleidingsniveau of specialisme, soms spelen ook regionale verschillen een rol.

HR-professionals maken zich niet alleen zorgen over het werven van personeel (25%), maar ook over het behouden van geschikt personeel (21%). Hun zorgen lijken terecht, want meer dan een kwart van de werknemers is op zoek naar een andere baan.

HR-prioriteiten verschillen van de werkelijke agenda
Opvallend is elk jaar de grote discrepantie tussen de HR-beleidsthema’s en de taken waar HR zich werkelijk mee bezighoudt. Zo ook dit jaar. De top 3 HR-beleidsthema’s 2015 is:
1. Opzetten/bijstellen van belonings- en functioneringsgesprek
2. Opzetten/bijstellen van opleidingsbeleid
3. (Vernieuwde) aandacht voor aanpak van arbeidsverzuim en re-integratie

De top 3 werkzaamheden daarentegen zijn:
1. Arbeidsrechtelijke aangelegenheden 92%
2. Arbeidsverzuim en re-integratie 92%
3. Primaire & secundaire arbeidsvoorwaarden 91%

Grote verschuiving in HR-prioriteiten 
Verder valt op dat er een grote verschuiving plaatsvindt in de top 3 belangrijkste HR-beleidsthema’s van 2015 ten opzichte van 2016. In 2016 zijn de belangrijkste beleidsthema’s:
1. Opzetten/bijstellen van strategische personeelsplanning
2. Opzetten/bijstellen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid
3. Opzetten/bijstellen van opleidingsbeleid

Gerelateerde artikelen