Pensioenfondsen halen opgelucht adem

DekkingsgraGrote pensioenfondsen als ABP, PME en PFZW komen er de laatste tijd steeds beter voor te staan. Daardoor is de kans dat ze volgend jaar de pensioenen moeten verlagen verder afgenomen. 

Toch blijven de fondsen in hun kwartaalberichten voorzichtig, sommige geven aan dat de situatie zomaar weer kan veranderen als gevolg van schommelingen op de financiële markten.

“We zien, net als in het eerste kwartaal weer een kleine stap voorwaarts in het herstel. Het is fijn dat de dekkingsgraad net boven de honderd procent is, maar het is zeker nog geen tijd om te juichen”, zegt Terry Troost, werkgeversvoorzitter van metaalfonds PMT. 

Dit betekent dat voor iedere uit te keren euro pensioen, er bij PMT ook een euro belegd is. Bij zorgfonds PFZW is de graadmeter ook boven de 100 procent uitgekomen, voor het eerst sinds mei 2019. “We zijn nog niet in veilig vaarwater, maar het is een mooie symbolische mijlpaal”, zegt PFZW-bestuursvoorzitter Joanne Kellermann.

Dat de financiële positie van de fondsen verbetert, heeft vooral te maken met oplopende rentes op de financiële markten. Ook doen de fondsen de laatste tijd goede zaken met hun beleggingen. Metaalfonds PME en ambtenarenfonds ABP zitten met hun dekkingsgraad al op respectievelijk 104 en 104,5 procent. 

“Voor het eerst sinds tijden kan ik daarom aangeven dat de kans op pensioenverlaging volgend jaar erg klein is, maar pensioenverhoging is nog echt niet in zicht”, merkt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool op.

Eind dit jaar moeten de dekkingsgraden, net als vorig jaar, minimaal 90 procent bedragen om pensioenkortingen in 2022 te voorkomen. Verder heeft de overheid bepaald dat de fondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel moeten toegroeien naar een situatie waarin hun dekkingsgraad ten minste op 95 procent zit. 

Vanuit de pensioensector klonk eerder al de oproep dat de overheid vaart moet blijven zetten achter de grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. De hervormingen moeten de fondsen minder direct afhankelijk maken van rentebewegingen.

Een peiling door onderzoeksbureau Aon wees er onlangs ook al op dat het de laatste tijd beter gaat met de Nederlandse pensioenfondsen. Daardoor komt het denken over het verhogen van de pensioenen mogelijk weer wat dichterbij, opperden de deskundigen. 

Voor de allergrootste fondsen lijkt indexeren op basis van de huidige cijfers nog niet aan de orde. Maar de situatie verschilt wel van fonds tot fonds. Van de grotere fondsen staat bpfBOUW er wel al langer goed voor. Daar is de dekkingsgraad inmiddels opgelopen tot bijna 121 procent. Bij bpfBOUW zijn de pensioenen de laatste jaren ook al wat omhooggegaan.

(ANP)