Personeel werven en behouden bij krapte: hoe doet u dat?

Diversiteitsbeleid faalt ondanks hogere budgetten
Vier op de vijf Nederlandse werkgevers heeft last van de krappe arbeidsmarkt. Wat doen ze om toch personeel te werven?

Het water staat werkgevers tot de lippen. Ze moeten alle registers opentrekken om personeel te werven en behouden. Dat komt naar voren een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder haar leden.

De grootste pijn voelen werkgevers bij functies op het gebied van techniek (51 procent), productie (28 procent) en ICT (27 procent). Daar komt bij dat het tekort aan hbo’ers momenteel het nijpendst is.

Kunstgrepen

Welke kunstgrepen moeten werkgevers zoal toepassen? Uit het onderzoeksrapport blijkt dat zij onder meer de portemonnee trekken. Ze zetten vooral de volgende materiële instrumenten in:

  1. hoger inschalen binnen de salarisgroep (68 procent);
  2. een aanbrengpremie verstrekken (62 procent);
  3. boven het schaalmaximum betalen (25 procent);
  4. een arbeidsmarkttoeslag betalen (24 procent);
  5. indelen in een hogere schaal of salarisgroep (20 procent).

Geld alleen is natuurlijk niet zaligmakend. Ze kiezen daarom ook voor met name deze immateriële instrumenten:

  1. ontwikkelingsmogelijkheden bieden (76 procent);
  2. vast dienstverband aanbieden (63 procent);
  3. aandacht voor marketing werkgeverschap en werkgeluk vergroten (54 procent);
  4. flexibele werktijden (48 procent);
  5. thuiswerken (48 procent).

Veelzeggend

Werkt het? Voor een deel, want 68 procent geeft aan dat de instrumenten effect sorteren. Voor bijna een derde (32 procent) is dit echter niet het geval. Volgens de werkgeversvereniging zegt dit dan ook veel over de krapte op de arbeidsmarkt.

Bron: AWVN

Gerelateerde artikelen