Pleidooi voor loontransparantie – goed voor zowel werknemer als werkgever

Pleidooi voor loontransparantie
Veel werknemers hebben moeite om over hun loon te praten. En werkgevers zijn er doorgaans ook niet open over. Terwijl het goed is daar een gesprek over aan te gaan.

Zowel werkgever als werknemer vinden het nogal eens ongemakkelijk om in detail beloningskwesties te bespreken. Toch is het goed om daar transparant over te zijn, schrijft Tanya Jansen van HR-softwarebedrijf beqom. Transparantie is belangrijk omdat een (vermeend) gebrek aan beloningstransparantie argwaan wekt over oneerlijke beloningspraktijken. Bovendien is het goed voor werknemers om inzicht te hebben in hun financiële situatie; zeker in tijden dat de kosten van levensonderhoud stijgen. Volgens onderzoek van beqom onder 1.000 Britse werknemers blijkt dat slechts 42% goed inzicht heeft in wat ze verdienen.

Oproep werkgevers nastreven ‘loontransparantie’

Meer dan een derde (37%) van de werknemers vindt dat ze niet eerlijk worden beloond. Bijna een op de tien (8%) zegt geen inzicht te hebben in hoe hun huidige salaris tot stand is gekomen, terwijl bijna een vijfde (18%) denkt dat hun werkgever bewust geheimzinnig doet over salarissen en bonussen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een derde van de werknemers hun salaris met collega’s zou willen bespreken. Dit brengt echter risico’s met zich mee, want als een werknemer ontdekt dat een collega een hoger salaris heeft, kan dit ontevredenheid aanwakkeren. Daarom zouden werkgevers het gesprek moeten aangaan om aan te tonen dat ze eerlijk zijn als het op beloning aankomt. Uit het onderzoek van beqom blijkt dat 75% van de ondervraagden hun salaris graag met hun manager of teamleider zou bespreken.

Werknemers aanmoedigen vragen over loon te stellen

Vooral jongere werknemers willen graag hun salaris bespreken, oudere werknemers zijn minder enthousiast. Uit het onderzoek bleek dat werknemers van de Gen Z (78%) en Millennials (67%) zich meer op hun gemak voelen om hun salaris te bespreken dan de Gen X (57%) en Baby Boomers (62%). Meer dan een tiende (11%) van de werknemers voelt zich helemaal niet op zijn gemak. Om deze mensen met succes te benaderen, moeten organisaties de redenen voor deze terughoudendheid achterhalen en uitleggen waarom het belangrijk is dat mensen inzicht hebben in hun beloning. Ook kunnen ze proberen te vermijden dat werknemers zich ongemakkelijk voelen, onder andere door hen aan te moedigen vragen te stellen over hun loon.

Bron: Personnel Today