Ministerie VWS vergoedt preventief testen op de werkvloer

Op 25 maart heeft het ministerie van VWS een tijdelijke financiële regeling geopend voor de uitvoering van sneltesten bij werknemers zonder klachten in opdracht van werkgevers.  Voor de uitvoering van die regeling is een bedrag van 250 miljoen euro beschikbaar.

Werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen, krijgen van het ministerie van VWS het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. De looptijd is tot 31 mei, met een mogelijkheid tot een maand verlenging. Het zijn arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen die zich voor de regeling kunnen aanmelden. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit en ontvangen per test een tegemoetkoming van 20 euro (exclusief btw).

De regeling is uitsluitend gericht op bedrijven waar mensen vanwege de aard van de werkzaamheden niet thuis kunnen werken en waar het in de werksituatie moeilijk is de 1,5 meter afstand te handhaven. De werkgever kan medewerkers niet verplichten om mee te werken en moet uitdrukkelijk toestemming vragen aan de medewerkers om een test te ondergaan. De medische testgegevens van medewerkers worden niet gedeeld met de werkgever.

Op de website www.werkgeverstesten.nl van VNO-NCW en MKB-Nederland is alle praktische informatie over testen op de werkvloer te vinden.