Primeur: top-100 Corporate Vrouwen 2016

De meest invloedrijke vrouw van corporate Nederland is Petri Hofsté, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank.

Zij voert dit jaar de lijst aan van meest invloedrijke corporate vrouwen, die jaarlijks wordt gepubliceerd door Management Scope. De top-3 van deze top-100 wordt naast Petri Hofsté (foto, vorig jaar nr. 17) gevormd Marike van Lier Lels (vorig jaar nr. 6) en Annemiek Fentener van Vlissingen (vorig jaar nr. 2).
Snelste stijger
De nummer 1 van de top-50 van vorig jaar, Margot Scheltema, staat nu net buiten de top-3, op nummer 4. De hoogste nieuwe binnenkomer is Corien Wortmann-Kool op nummer 5, en Fieke van der Lecq is de snelste stijger. Zij stijgt met 28 plaatsen van nummer 49 naar 21.
In de nieuwe top-100 zien we veel nieuwe namen. Zo zijn er drie nieuwe binnenkomers in de top-10, zestien in de top-50 en van de nummers 51–100 zijn er 39 nieuw. De vrouwen zijn gemiddeld ook iets jonger. Vorig jaar was de gemiddelde leeftijd 55,4, nu is dat 53,3.  Daar komt bij dat ook de vrouwelijke chair in opkomst is.
 
Ranking uitgebreid van Top-50 naar Top-100
De Top-100 Corporate Vrouwen van Nederland is gebaseerd op een jaarlijks onderzoek van Management Scope. Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functies in de raden van bestuur of raden van commissarissen bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Sinds 2016 is de ranking uitgebreid van een Top-50 naar een Top-100.
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies.
Boards of Directors
Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze ondernemingen.
Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen. Als peildatum is 14 februari 2016 aangehouden.

Gerelateerde artikelen