Weinig HR-nieuws op Prinsjesdag 2017

Omdat de formatie van een nieuw kabinet nog op zich laat wachten, brengt de begroting voor 2018 weinig nieuws voor werkgevers.

Prinsjesdag 2017 was er vooral een van rituelen en ceremonies. Bij afwezigheid van een échte regering, had Prinsjesdag 2017 niet veel nieuws in petto voor werkgevers. Zoals gewoonlijk lekte nieuws over de koopkracht al eerder vorige week uit. Dit ging vooral over de koopkracht, die voor bijna alle werkenden achteruit gaat. Aankondigingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gingen slechts over het verbeteren van koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Al met al zullen werkgevers nog even moeten wachten op concrete plannen, wanneer er een nieuw kabinet is gevormd.

Lees ook: 'Werkgevers moeten negatieve effecten van Miljoenennota compenseren'

‘Keurige begroting is basis voor nieuwe kabinet’

Ondanks de afwezigheid van nieuwe plannen kwamen de werkgeversverenigingen met een reactie op de begroting. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland spreken over een ‘keurige begroting’. ‘De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, stellen de werkgeverspartijen.

De werkgevers spreken voornamelijk over de basis die het Kabinet Rutte heeft gelegd voor het volgende kabinet. ‘Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.’

Wens werkgevers: duidelijkheid over Wet DBA

Voor het komende kabinet leggen de werkgevers wel twee duidelijke – maar niet vernieuwende – wensen neer. Met name op het gebied van lastenverlichting. ‘Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten tussen 2018-2021 met €8 miljard op voor burgers en bedrijven’, waarschuwen de partijen.

‘Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijk blijft en dat de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen nu eens stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie’, stellen de werkgeversverenigingen. (Redactie/ANP)