Privéstress vaak oorzaak van ziekteverzuim

Werk en privé zijn communicerende vaten. Zo zorgt privéstress vaak voor verzuim op het werk, blijk uit een onderzoek van Zorg van de Zaak.

Ruim zes op de tien werknemers (64 procent) die in de afgelopen vijf jaar verstek lieten gaan op het werk, deed dat door problemen in de privésfeer. Ze meldden zich ziek als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding, financiële problemen of het verlies van een dierbare. Ook de combinatie werk en mantelzorg was voor sommigen zo belastend dat ze zich afmeldden op het werk.

Dat meldt Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl en preventie, op basis van eigen onderzoek onder 1123 werknemers. Om aandacht te vragen voor psychische en lichamelijke problemen door privéstress en de gevolgen daarvan op het werk, start het netwerk de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’

Levensloopstress

Directeur arbo- en expertisebedrijven Marja Sleeuwenhoek van het netwerk noemt het 'levensloopstress'. “Veel leidinggevenden hebben het idee dat die stress van een medewerker ongrijpbaar is, terwijl de symptomen zichtbaar zijn. Een goede en open relatie tussen leidinggevende en medewerkers maakt het makkelijker om zaken bespreekbaar te maken. De werkgever zou het initiatief moeten nemen”, zegt ze.

Ook de combinatie werk en gezin blijft een bron van stress, meldt Zorg van de Zaak op zijn website. Zo voelt 44 procent van de werkende moeders zich tekortschieten tegenover hun gezin. Opvallend is dat hierbij geen cijfers worden genoemd over werkende vaders. Daardoor wordt niet duidelijk in hoeverre zij het gevoel hebben dat zij tekortschieten.

Verzuimperiode

Drie op de tien (30 procent) werknemers bleven maximaal een week thuis en 15 procent kwam pas na een verzuimperiode van een tot twaalf maanden terug op het werk. Ruim een kwart (28 procent) maakte (deels) gebruik van de bestaande verlofregeling door vakantiedagen op te nemen. Bijna een op de tien werknemers (8 procent) nam overuren op om de afwezigheid te compenseren.

Bron: ANP