Provincies ‘vergeten’ functionerings- en beoordelingsgesprek

Negen provincies hielden vorig jaar bij of er werkgesprekken werden gevoerd met medewerkers. Bijna de helft daarvan wacht nog op een uitnodiging daarvoor.

Door Hans Bekkers

Negen van de twaalf provincies hielden vorig jaar bij of er zogeheten Goede Gesprekken werden gevoerd met de medewerkers: de opvolger van het functionerings- en beoordelingsgesprek. Maar wat blijkt? Bijna de helft van de ambtenaren wacht nog steeds op een uitnodiging daarvoor.

Twee provincies, Gelderland en Noord-Holland, doen volgens de Personeelsmonitor Provincies 2020 niet aan Goede Gesprekken. In elk geval houden ze het niet bij. Bij de provincies die dat wel doen, werd met gemiddeld maar 56 procent van de medewerkers minimaal één goed gesprek per jaar gevoerd en geregistreerd. Overigens is er wel sprake van enige vooruitgang: in 2019 vond er bij zeven provincies registratie van de Goede Gesprekken plaats en betrof het gemiddeld 46 procent van de medewerkers met wie minimaal één keer per jaar een zo’n gesprek werd gehouden.

Groningen fanatiekst

Het Goede Gesprek dient sinds 2017 ter vervanging van de traditionele cyclus jaargesprekken. Het instrument werd door het A&O-fonds Provincies ontwikkeld in opdracht van de cao-partijen. De provincie Groningen hanteert de tool het meest fanatiek. Uit de Personeelsmonitor blijkt dat met ruim negen op de tien Groningse provincieambtenaren vorig jaar minimaal één zo’n gesprek is gevoerd. Ook Brabant (76 procent), Zeeland (69 procent) en Friesland (68 procent) scoren bovengemiddeld. De provincie Utrecht voerde daarentegen slechts met krap één op de zes medewerkers een Goed Gesprek.

De vakbonden viel al eerder dat het instrument na drie jaar nog steeds niet goed wordt toegepast. “We constateren niet alleen grote verschillen tussen verschillende provincies. Ook binnen een provincie zijn er verschillen en is men afhankelijk van hoe de (HRM-/P&O-)afdeling of de leidinggevende hier wel of geen invulling aan geeft”, aldus de bonden.

Minimaal één gesprek

“Als de medewerker zich wil ontwikkelen [] dan moet er sprake zijn van een goed gesprek en moet hij of zij zicht hebben waar de provinciale organisatie naar toe gaat”, zo stelden zij dit voorjaar in hun inzetbrief voor de cao-onderhandelingen. Ze wijzen erop dat een medewerker per jaar recht heeft op minimaal één gesprek met zijn leidinggevende.

Afgesproken is met de werkgevers om nog voor 1 januari 2022 een goed gesprek te voeren over wat er moet gebeuren om het speciaal ontwikkelde instrument wel naar behoren te laten functioneren.

Bron: Binnenlands Bestuur