PwC en Scorius sluiten samenwerking om data gedreven HR dienstverlening te versterken

PwC en Scorius sluiten samenwerking om data gedreven HR dienstverlening te versterken
Een solide Human Resource en Workforce strategie wordt gestut door data gedreven inzichten. PwC en Scorius slaan daarom de handen in één en combineren de kracht van data met de kennis en ervaring van HR specialisten. Voor organisaties levert dit solide onderbouwde inzichten waarop direct actie ondernomen kan worden.

Organisaties ervaren stuk voor stuk de consequenties van de krappe arbeidsmarkt. Het juiste talent vinden en werven is belangrijk, maar behoud en betrokkenheid van ervaren medewerkers is essentieel. Om een zo gunstig mogelijk werkklimaat te creëren is inzicht in de eigen organisatie nodig. De samenwerking tussen Scorius en PwC levert organisaties innovatief en waardevol besef over wat er speelt op de werkvloer. Met technologie en meetinstrumenten voor data gedreven HR genereert Scorius objectief inzicht in de psychologische en gedragsaspecten achter verzuim, personeelsverloop en productiviteit. Ook worden momentopnames en lange termijn trends van elkaar gescheiden. Deze inzichten worden door PwC vertaald naar advies en concrete verbeteracties om te implementeren.

David Verhagen, Managing Partner bij Scorius en organisatiepsycholoog: “Onze technologie is in staat het sentiment van een organisaties doorlopend te monitoren. Het is in feite te vergelijken met een slimme thermometer in huis. Door de data te combineren met verschillende databronnen ontstaat ook financieel inzicht voor organisaties. Het verloop kan bijvoorbeeld met X% omlaag, door te investeren in Y, en dat levert Z op.”

Beide partijen zijn trots op de samenwerking die voor organisaties leidt tot scherp advies op maat. Bas van de Pas, partner bij PwC: “Het gebruik van data-analyse maakt het mogelijk om op meer dan alleen onderbuik gevoel beslissingen te nemen. Waarom mensen ergens wel of niet willen werken en wat bijvoorbeeld de oorzaken zijn van ziekteverzuim, is allemaal te meten. Voor sentiment en wellbeing geldt dat ook en kunnen dan met gerichte acties beïnvloed worden. Die slimme thermometer stelt ons in staat om dat op een continue wijze te doen zodat er snel ingegrepen kan worden in onverwachte omstandigheden.”