PwC: Kloof tussen aspiraties vrouwen en aanbod werkgevers

Werkgevers die internationale carrièrekansen aanbieden, worden door twee derde van de vrouwelijke werknemers interessanter gevonden dan werkgevers die dit niet aanbieden. Tegelijk denken veel vrouwen dat hen niet dezelfde kansen op een carrière over de grenzen heen wordt geboden als hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit onderzoek van PwC dat is uitgevoerd ten behoeve van internationale vrouwendag.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder 3.937 vrouwen in 40 landen, waaronder Nederland.

Jolanda Lamse, lid Raad van Bestuur van PwC en in Europa verantwoordelijkheid voor het diversiteitsbeleid: “Het vooroordeel dat vrouwen minder flexibel zijn, wordt door dit rapport in een ander daglicht geplaatst. Leidinggevenden moeten vaker het gesprek mét vrouwen voeren in plaats van dat er vóór vrouwen wordt gedacht over hun carrière.”

Uit het PwC-rapport ‘Modern mobility: Moving women with purpose’ blijkt tevens dat mobiliteit door werkgevers wordt gebruikt om hun toekomstige leiders en managers mee te ontwikkelen. Des te opvallender dat slechts circa 20 procent actief probeert om hun ’talentenpool’ voor leidinggevende functies met vrouwen te vullen. En ook maar 22 procent van de bedrijven zegt hun mobiliteitsstrategie te hebben aangesloten op hun diversiteitsbeleid. “Dit komt ook naar voren uit het feit dat 57 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft dat vrouwelijke werknemers ondervertegenwoordigd zijn in functies met betrekking tot mobiliteit”, aldus Lamse.

Volgens Lamse staat mobiliteit symbool voor wat er misgaat op het gebied van talentmanagement. “Het is een cumulatie van factoren waardoor talentvolle vrouwen niet altijd doorstromen naar de top. Als ik kijk naar onze eigen organisatie is dat ook het geval. We hebben grote stappen gezet, maar in de top valt nog winst te behalen. Als je als bedrijf wilt veranderen, dan moet er meer bewustwording worden getoond. Er moeten andere keuzes worden gemaakt. Diversiteitsbeleid gaat namelijk niet om het voortrekken van een groep; het gaat erom daadwerkelijk gelijke kansen te creëren voor iedereen.”