Ramadan: wat je als werkgever kunt doen om het werk deze maand prettiger te maken

Ramadan: wat je als werkgever kunt doen om het werk prettiger te maken
Dinsdagavond 21 maart gaat dit jaar de Ramadan in. Het werk gaat tijdens deze islamitische vastenmaand gewoon door. Maar mogelijk zijn werknemers minder fit omdat zij vasten, of omdat het dag- en nachtritme anders is dan normaal. Hoe kun je als werkgever hun last verlichten?

Werknemers die meedoen aan de Ramadan – de islamitische vastenmaand – zullen tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eten, drinken, roken en vrijen. Ze bidden bovendien vijf keer per dag. De Ramadan eindigt op vrijdag 21 april. Er is een feest (Eid al-Fitr, het Suikerfeest) om het einde van de Ramadan te markeren.

Het werk gaat tijdens de Ramadan door. Op de sites van onder meer werkgeversvereniging AWVN en het Britse Personnel Today staan enkele adviezen voor hoe werkgevers het werk van werknemers die meedoen aan de Ramadan tijdens de vastenmaand wat makkelijker kunnen maken.

Wat kun je als werkgever doen tijdens Ramadan?

De belangrijkste tips:

1. Moedig werknemers aan om open te zijn over hun religieuze naleving. Ga er niet van uit dat werknemers altijd anders behandeld willen worden omdat zij vasten.

2. Laat leidinggevenden extra aandacht besteden aan medewerkers die vasten en in de gaten houden of het goed gaat met de medewerker.

3. Geef andere medewerkers voorlichting over de Ramadan, zodat er (meer) onderling begrip is tussen collega’s. En vraag hen om respect te tonen voor de vastende collega.

4. Bekijk of aanpassingen in het rooster mogelijk en wenselijk zijn. Misschien vinden de vastende medewerkers het bijvoorbeeld prettig om meer nachtdiensten te werken. Of spreek af dat zij de lunchpauze mogen overslaan en in plaats daarvan eerder beginnen of stoppen.

5. Houd rekening met zware werkzaamheden die veel inspanning vragen.

6. Omarm de voordelen van hybride werken. De werkgever kan bijvoorbeeld tijdelijk de verhouding tussen de tijd die op de werkplek wordt doorgebracht en de tijd die op afstand wordt gewerkt aanpassen, zodat vastende werknemers tijdens de ramadan meer tijd thuis kunnen werken.

7. Moedig verzoeken om verlof waar mogelijk in. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat het aantal vakantieverzoeken van moslims tijdens de Ramadan kan toenemen, met name tijdens het Suikerfeest.

Verlof ruilen of diversiteitsdag

Verschillende werkgevers geven hun werknemers de mogelijkheid om verlof voor traditionele Nederlandse feestdagen uit te ruilen voor een verlofdag die vanwege hun geloof of culturele achtergrond belangrijk is. Bijvoorbeeld Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, of Goede Vrijdag (als dat een betaalde feestdag is in uw cao of arbeidsvoorwaardenregeling) kan worden uitgeruild voor het Suikerfeest. Of werknemers krijgen één diversiteitsdag die ze naar eigen keuze mogen inzetten. Dit past volgens de AWVN in de bredere trend om feestdagen meer aan te laten sluiten bij individuele behoeften van werknemers.