Randstad promoot positieve discriminatie 50-plusser

De uitzender doet dit omdat werkzoekenden van 50 jaar en ouder momenteel het grootste arbeidsmarktprobleem van Nederland zijn.

Rond het aannemen van 50-plussers hangt al langer een negatief beeld, aldus de uitzender. Een beeld dat lang niet altijd recht doet aan deze grote groep op de arbeidsmarkt, die lastig aan het werk komt. Zo’n 40% van alle langdurig werklozen is 50-plusser.
Competenties, vaardigheden en motivatie
Tegelijkertijd gaan bedrijven steeds gerichter op zoek naar het juiste talent. De vraag is daarbij wat iemand talentvol maakt en in hoeverre leeftijd daarvoor bepalend is. Zouden competenties, vaardigheden en motivatie niet juist doorslaggevend moeten zijn, stelt Randstad.
Uit onderzoek en gesprekken met de doelgroep blijkt dat 50-plussers met name vijf competenties in sterke mate hebben. Zij zijn meer dan gemiddeld:
  • energiek: 50-plussers leven bewuster, eten gezonder en sporten meer dan gemiddeld
  • evenwichtig: 50-plussers hebben minder aan hun hoofd, zij hebben hun plek allang gevonden
  • wilskrachtig: met hun opgedane ervaring, vindt 50+ voor elke tegenslag snel een oplossing
  • betrokken: het job-hoppen is voorbij, je kunt rekenen op hun betrokkenheid
  • ervaren: uit ervaring weten 50-plussers wat er moet gebeuren en ze delen dit graag met collega’s.
Positieve discriminatie
Omdat de kansen van 50-plussers op de arbeidsmarkt aantoonbaar kleiner zijn, heeft de overheid bepaald dat werkgevers in een vacature specifiek om een 50-plusser mogen vragen. Mits daarbij duidelijk wordt vermeld dat de vacature onderdeel uitmaakt van beleid gericht op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers.
 
Dat kan door de toevoeging: ‘Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50+.’

Gerelateerde artikelen