Rechter draait ‘onrechtmatig ontslag’ CFO Volksbank terug

De Volksbank had financieel directeur Pieter Veuger niet mogen ontslaan. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist in een door de ex-bestuurder aangespannen beroepszaak.

Hierdoor heeft hij maandelijks nog recht op bijna 23.000 euro brutosalaris, totdat zijn ontslag goed is geregeld.

Een lagere rechter besliste eerder nog dat Veuger, ondanks een ziekmelding, terecht was ontslagen. Het hof ziet dat anders en stelt dat Veuger zich op het opzegverbod tijdens ziekte kon beroepen. Volgens de uitspraak begon de ontslagprocedure van de financieel directeur met een uitnodigingsbrief van de raad van commissarissen voor een bijeenkomst met op de agenda het ontslag van Veuger. Hij had zich evenwel een dag voor hij die brief ontving ziekgemeld.

Bijzonder aan de uitspraak is ook dat het hof vindt dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst, omdat de verhouding tussen de Volksbank en de bestuurder daar alle kenmerken van zou hebben. Er zijn wel wettelijke bepalingen die stellen dat bestuurders geen echte arbeidsovereenkomst hebben. Maar die gelden volgens het hof voor beursgenoteerde bedrijven, en dat is de Volksbank niet.

Het ontslag van Veuger kwam vorig jaar op een moment dat hij pas een aantal maanden in dienst was. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers. En dit jaar kondigde president-commissaris Jan van Rutte aan de bank nog voor het aflopen van zijn tweede termijn te zullen verlaten. De onrust bij de Volksbank ligt gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is. In een reactie geeft het concern aan de uitspraak te bestuderen.

De Volksbank liet eerder ook al onafhankelijk onderzoek doen naar de verstoorde verhoudingen in de top van de bank. Die ontstonden door misverstanden over de precieze taken van directeuren en dit leidde incidenteel tot onderling “pestgedrag”, intimidatie en een “onveilige werksituatie” voor sommigen. Inmiddels werkt de bank aan een nieuwe strategie. Daarbij kiest de Volksbank ervoor om verder te gaan op de maatschappelijke koers die al was ingezet. Maar tegelijkertijd moeten de resultaten ook omhoog. Eerder dit jaar werd bekend dat er bij de bank de komende drie jaar 400 tot 500 banen verdwijnen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, al zullen er ook weer nieuwe banen bij komen.