Jurist Robbert Coenmans over personeelsvolgsystemen: zet vooral in op cameratoezicht

Voor zijn promotieonderzoek onderzocht Robbert Coenmans, rechtswetenschapper aan Tilburg University, hoe goed de OR betrokken wordt bij het invoeren van nieuwe technologie.

Hij wilde weten of de ondernemingsraad, die de belangen van de werknemers vertegenwoordigt, goed betrokken wordt bij het invoeren van nieuwe technologie.

De rechtswetenschapper ontdekte dat de WOR niet goed functioneert op dit gebied. De ondernemingsraad heeft wel adviesrecht over nieuwe technologie, maar deze is juridisch niet goed geregeld. Ook heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over personeelvolgsystemen, maar die zijn achterhaald door nieuwe technologie. De ondernemingsraad wordt wel vroeg geïnformeerd over innovaties, maar dat is meer om de relatie met het bestuur goed te houden.

Aanbevelingen

Coenmans beveelt aan om het informatierecht van de ondernemingsraad uit te breiden en vereenvoudigen. Als wordt vastgelegd dat de ondernemingsraad tijdig over geïnformeerd moet worden over wat er zoal speelt of gaat spelen in de instelling, waaronder het gebruik van nieuwe technologie, wordt het technologieadviesrecht overbodig.

Het instemmingsrecht rondom personeelvolgsystemen en privacy zou daarnaast beter aan kunnen sluiten bij huidige technologie en praktijk, door het meer toe te spitsen op systemen die als specifiek doel hebben om het personeel te volgen, zoals camera’s. Volgsystemen zoals smartphones en laptops blijken in de praktijk niet werkbaar.

Bron: Tilburg University