Record: 9,1 miljoen mensen aan het werk

Record: 9,1 miljoen mensen aan het werk
Het aantal mensen dat werkt is gestegen tot recordhoogte. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt 69,5 procent van de 15 tot 75-jarigen deel aan de arbeidsmarkt. Dat komt neer op 9,1 miljoen mensen.

Het aantal mensen dat werkt is gestegen tot recordhoogte. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt 69,5 procent van de 15 tot 75-jarigen deel aan de arbeidsmarkt. Dat komt neer op 9,1 miljoen mensen. Verder meldde het CBS dat het aantal WW-uitkeringen voor de zevende maand op rij is gedaald. Het aantal uitkeringen ligt lager dan voor de coronacrisis.

In de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden in doorsnee met 33.000 per maand. Het aantal werklozen nam in diezelfde periode met gemiddeld 3000 per maand af. Tussen juli en augustus nam het werkloosheidspercentage wel licht toe, van 3,1 naar 3,2 procent, wat neerkomt op 301.000 werklozen. Een toename in de zomermaanden is niet ongebruikelijk omdat tijdelijke contracten in bijvoorbeeld het onderwijs dan aflopen en minder mensen vanwege vakanties actief op zoek zijn naar werk.

In augustus hadden 4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die de laatste tijd niet actief hebben gezocht naar werk of mensen die niet direct voor werk beschikbaar zijn. Deze groep wordt volgens het CBS niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Het aantal dat tot deze groep behoort is de laatste maanden met gemiddeld 32.000 per maand afgenomen. Het aantal mensen dat weer voor werk beschikbaar was, steeg daarmee harder dan het aantal werkenden en werklozen dat zich terugtrok van de arbeidsmarkt.

Het UWV verstrekte eind augustus 212.700 WW-uitkeringen. Dat zijn er 11.600 minder dan eind juni. Volgens het CBS is het gebruikelijk dat er in de zomermaanden minder WW-uitkeringen worden verstrekt. Waarschijnlijk spelen de versoepelingen van de contactbeperkende maatregelen en de gunstige economische situatie ook een rol.

Het aantal uitkeringen voor horecapersoneel daalde het hardst. Alleen in het onderwijs neemt het aantal WW-uitkeringen toe. Dat laatste is gebruikelijk voor de zomermaanden. Tijdelijke contracten worden vaak aan het einde van het schooljaar beëindigd.

(ANP)