Richard Doherty, specialist in HR-trends: “Technologie gaat ons helpen talentschaarste te overwinnen”

Richard Doherty heeft veel ervaring opgedaan in strategische functies in organisaties en is een expert op het gebied van HR-trends. Hij kijkt met zijn vakkundig oog naar huidige en toekomstige ontwikkelingen en heeft een lijst adviezen voor CHRO’s om de belangrijkste trends – talentschaarste en technologie – aan elkaar te koppelen.

Doherty werkt nu als Senior Director of Product Marketing EMEA bij Workday en vertelt in die rol langdurige zakenrelaties vaak wat er allemaal gaande is op het gebied van HR en technologie. “Want het is goed dat ze begrijpen hoe wij, als hun partners, de wereld zien.”

“We gaan een tijd in van talentschaarste. En geen enkele organisatie anticipeert daarop door minder werk te genereren”

Zoals laatst op een congres in Antwerpen. Ook daar hield de Londenaar zijn gehoor voor dat er twee macrotrends zijn die momenteel ‘de wereld en HR’ raken. Ten eerste de afname van de werkende bevolking. “Dat is in westerse landen nogal significant aan het worden. We gaan een tijd in van talentschaarste. En geen enkele organisatie anticipeert daarop door minder werk te genereren.”

Dat betekent dat een toename van werk organisaties steeds grotere hoofdbrekens zal geven.

Als tweede grote trend noemt hij ‘technologie’. “AI raakt ons allemaal. Iedereen speelt al met ChatGPT en andere robotisering. De versnelling is nogal indrukwekkend. Het goede nieuws is dat technologie ons zal helpen het gat van de schaarste te vullen.”

Aanjager van oplossingen

Wanneer hij met klanten, onderzoekers en analisten praat, merkt hij dat veel organisaties al jaren aan talentschaarste lijden. “En dat wordt alleen maar erger. Wij denken dat HR het anders moet aanpakken. Ook HR-afdelingen zullen overigens lijden onder de schaarste, en organisaties hebben die HR-support hard nodig.”

“De echte uitdaging voor HR is om zich op te werpen als de aanjager van oplossingen”

Hij ziet diverse uitdagingen voor HR, en wil het niet hebben over ‘de plek aan de directietafel’, dat vindt hij best gedateerd. “De echte uitdaging voor HR is om zich op te werpen als de aanjager van oplossingen, in het bijzonder wat betreft talentschaarste. Dan gaan CEO’s vanzelf beseffen dat ze met een groot probleem te maken hebben. Voorheen trokken organisaties simpelweg medewerkers aan om vaardigheden aan te vullen en de talentkloof te dichten. Die strategie kan niet meer, want de talenten zijn er niet genoeg. HR zal dus nieuwe manieren moeten adopteren.”

HR-transformatie

Hij heeft een aantal van die nieuwe manieren paraat. Het omarmen van technologie staat bovenaan. “We moeten de wijze waarop werk wordt gedaan veranderen. De functie van HR herdefiniëren en HR-structuren opnieuw bedenken. Want er komt een heuse transformatie aan de komende jaren.”

“De HR-kernprocessen moeten we zoveel mogelijk automatiseren”

Daar hoort volgens Doherty bij dat de middelen in organisaties verschoven worden van de kernprocessen van HR naar talentmanagement: de werving, ontwikkeling en het behoud van talent. “De kernprocessen moeten we zoveel mogelijk automatiseren.”

De realiteit is vooralsnog anders, ziet hij tot zijn verbazing. “Het is bijzonder hoeveel grote organisaties nog steeds veel handwerk doen, en bijvoorbeeld spreadsheets gebruiken. Terwijl medewerkers juist alle mogelijkheden van selfservice zouden moeten hebben. Er is nog een lange weg te gaan.”

Onvermijdelijke veranderingen

Maar het tij zal keren, daar is hij van overtuigd. Want de ontwikkelingen zijn niet te stoppen. “Verandering is onvermijdelijk. Schaarste zal organisaties aanzetten hun businessprocessen te veranderen, en AI zal dat verder versnellen.

Generatieve AI gaat bijvoorbeeld significante productievoordelen brengen, door het automatiseren van dingen zoals functiebeschrijvingen, HR-beleidsplannen en veelgestelde vragen. De potentie is haast onuitputtelijk en iedereen praat erover. Dat is geweldig, maar het wordt ook een grote verandering voor veel werknemers. We moeten die verandering dus zorgvuldig begeleiden.”

“AI is zo goed als de data die je ervoor gebruikt”

Organisaties moeten volgens hem goed nadenken over hoe hun medewerkers generatieve AI-tools zoals ChatGPT gebruiken. “Je moet wel voorzichtig zijn met alle data die je daarbij invoert. Want ChatGPT verzamelt de geschiedenis van het gesprek, inclusief informatie over bedrijven en organisaties die in de aanwijzingen is gebruikt. Je geeft dus de data weg. Daarom houden wij het privé. We zijn nu bezig generatieve AI-mogelijkheden in te bouwen in Workday.”

Data van kwaliteit

Dat er zorgen zijn over de toepassing van AI begrijpt Doherty volstrekt. “Het moet vooral geen black box voor medewerkers zijn. Je zult ze moeten voeden, ze alles duidelijk uitleggen in een cultuur van transparantie. Ze goed vertellen dat AI geen besluiten neemt, dat doen mensen. En dat het er niet is om ze te vervangen.”

Kunstmatige intelligentie gaat ons veel helpen, alleen moeten we dat proces wel goed begeleiden. Niet alleen door goede uitleg maar ook door zorgvuldige invoer van gegevens. Doherty: “AI is zo goed als de data die je ervoor gebruikt. ChatGPT ‘halluniceert’ soms en geeft dan onnauwkeurige resultaten. Dat kan niet binnen een bedrijf. De kwaliteit van je data is dus heel belangrijk. Je moet ervoor zorgen dat je een grote dataset van hoge kwaliteit krijgt.”

“Managers kunnen talenten laten ontbolsteren of laten uitdoven”

Dat is bij cloud-softwareleverancier Workday het geval, stipt hij aan. “Vorig jaar hadden we meer dan 600 miljard transacties. Al die data zijn consistent gestructureerd, met toestemming van onze klanten. We gebruiken dat om AI in Workday te trainen.“

Managers helpen

Empowering managers ziet hij ook als een noodzakelijke exercitie om HR de toekomst in te laten gaan. “Managers kunnen talenten laten ontbolsteren of laten uitdoven”, aldus Doherty. En hij wijst daarbij op een onderzoek van McKinsey dat naar voren bracht dat 55 procent van de vertrekkende medewerkers de manager verlaat in plaats van de organisatie.

Ook hier ziet hij een belangrijke rol voor de technologie weggelegd. “HR-platformen met learning-mogelijkheden kunnen managers helpen. En pushberichten kunnen managers oproepen zich met medewerkers in verbinding te stellen, en de manager faciliteren een beter gesprek met de medewerker te hebben. Op zo’n platform is het ook eenvoudiger mensen te vinden voor interne projecten. Het helpt je op te schalen. Dat ontlast allemaal de manager.”

Schuiven met talenten

Flexibilering is ook een methode om talentschaarste het hoofd te bieden, weet Richard Doherty. Uitgaande van de ‘sterke punten’-benadering, waarin de talenten van medewerkers het vertrekpunt zijn. “Dan kun je schuiven met talenten binnen je organisatie, om steeds hun beste vaardigheden in verschillende rollen te gebruiken.”

“HR moet echt een nieuwe mindset aannemen, en innovatiever werken”

Elk project op de interne marktplaats voor talent publiceren en zo binnen je organisatie de juiste talenten voor de opdracht vinden, zonder een externe marktplaats voor talenten te hoeven raadplegen. Na afronding van het project laat je de medewerkers terugkeren naar hun dagelijkse werk. Deze werkwijze zal volgens Doherty sterk toenemen.

Innovatie staat ook op zijn lijst van broodnodige acties voor HR om actueel te blijven. Hij spoort CHRO’s aan om nieuwe dingen gewoon te proberen, kleine pilots te lanceren. “En als het niet werkt, heb je er toch van geleerd. HR moet echt een nieuwe mindset aannemen, en sneller innoveren. Misschien een voorbeeld nemen aan technologiebedrijven. Het is nu vaak te aarzelend.”

Gespecialiseerd AI-team

De externe workforce niet actief bij je organisatie betrekken, is een gemiste kans die zich vaak voordoet, stelt Doherty vast. “De meeste HR-afdelingen focussen op fulltime werknemers. Terwijl ze de skills van alle medewerkers, ook zzp’ers, goed in beeld zouden moeten hebben. Dat helpt je mensen op de juiste plek te krijgen. Door de complete workforce als één geheel te beschouwen, kun je het beter managen. Dat is ook  kosteneffectief.”

“Er is een leemte  tussen de realiteit van AI en de adoptatie ervan bij ondernemingen”

In het algemeen observeert hij een leemte tussen ‘de realiteit van AI en de adoptatie ervan bij ondernemingen’. Organisaties die al in de cloud werken hebben een voorsprong. “Dat is het begin, want om het maximale uit hun investering te halen, willen organisaties ook continu updaten met de nieuwste technologie.”

Richard Doherty raadt het doen van pilots in veilige omgevingen aan. Idealiter geleid door een in AI gespecialiseerd team binnen je organisatie. “Met zo’n team haal je het meeste eruit. Anders loop je het risico van ‘we zijn live, en that’s it’.”

Twee macrotrends in HR

  1. Afname van werkende bevolking, talentschaarste op komst.
  2. Technologische ontwikkeling, met name AI. Dit zal helpen bij het oplossen van talentschaarste.

De grootste uitdagingen voor HR

  1. Omarm nieuwe technologie;
  2. Verschuif middelen van kernprocessen van HR naar talent management;
  3. Empower managers;
  4. Flexibiliseer door talenten rond te schuiven in je organisatie, en doe zo iets aan de talentschaarste;
  5. Innoveer, zonder aarzeling;
  6. Zorg dat de kwaliteit van je data die je voor AI gebruikt goed is;
  7. Betrek je gehele workforce, dus ook de externe krachten;
  8. Voer een cultuur van transparantie over AI, leg alles goed uit.
Richard Doherty is Senior Director of Product Marketing EMEA bij Workday, waar hij verantwoordelijk is voor de productmarketing van Workday’s HCM-model in EMEA. Hij is een expert op het gebied van HR-trends en besteedt zijn tijd aan het informeren van workmates en lezers over essentiële trends met betrekking tot HR.