Risico op burn-out hoger bij vrouwelijke leiders – perfectionisme vaak de valkuil

Risico op een burn-out extra hoog bij vrouwelijke leiders - hun perfectionisme is de grote valkuil
Het recente aftreden van de twee vrouwelijke premiers Jacinda Ardern en Nicola Sturgeon bevestigt maar weer eens: vrouwen zijn strenger voor zichzelf dan mannen. En lopen daardoor een verhoogd risico op een burn-out.

Jacinda Ardern nam afscheid als premier van Nieuw-Zeeland omdat ze ‘geen brandstof meer had in haar tank’, terwijl haar Schotse collega Nicola Sturgeon vertrok met de mededeling dat het werk ‘meedogenloos zwaar’ was geweest. Zou het toeval zijn dat juist twee vrouwen zich uitlieten over de enorme druk die ze gevoeld hadden als leider? Volgens een artikel in Personnel Today niet. 

Zelfdestructief perfectionisme

Personnel Today wijst erop dat keer op keer is aangetoond dat vrouwen hun eigen prestaties strenger bekritiseren dan mannen. Hewlett Packard ontdekte dat mannen naar functies solliciteren als ze aan 60% van de kwalificaties voldoen, terwijl vrouwen alleen solliciteren als ze aan 100% voldoen. “Misschien komt het door dit perfectionisme dat het risico op een burn-out bij vrouwen hoger is dan bij mannen”, vermoedt het blad.

Uit een McKinsey-rapport blijkt dat vrouwelijke leiders veel vaker een burn-out hebben dan mannen: 40% tegen 33%. Dit percentage steeg tijdens de pandemie, toen werkende vrouwen het grootste deel van het onderwijs thuis, het huishouden en hun eigen carrière op zich namen.