Nieuw rapport ROA voorspelt afname in de groei van de werkgelegenheid tot 2028

Doordat de economische groei in de komende jaren lager uitvalt door dalende exporten en consumptie, zal ook de werkgelegenheidsgroei stagneren. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028’. Wel blijft er schaarste aan geschikte arbeidskrachten bestaan. Het tekort aan mbo4-gediplomeerden zal zelfs sterk oplopen, omdat het grootste gedeelte van de beroepsbevolking die met pensioen gaat mbo-geschoold is.

In de periode van 2023 tot 2028 zullen naar verwachting ruim 1,5 miljoen gediplomeerden de arbeidsmarkt instromen. Dit blijkt uit het nieuwe rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Bijna 60 procent van deze gediplomeerden zal uit het hoger onderwijs komen en dan voornamelijk van het HBO. Dit leidt de komende jaren tot oplopende knelpunten in de personeelsvoorziening van mbo4-gediplomeerden omdat het grootste gedeelte van de beroepsbevolking die met pensioen gaat mbo-geschoold is.

De arbeidsmarktprognoses voor mbo4-gediplomeerden zijn tot 2028 dan ook gunstiger dan voor bachelor gediplomeerden. Dit betekent niet dat bachelor gediplomeerden werkloos zullen worden. “Wij verwachten dat zij iets meer moeite zullen hebben een passende baan te vinden en dat de arbeidsvoorwaarden zullen tegenvallen ten opzichte van de afgelopen jaren. Daarnaast mag je ook verwachten dat de loonverschillen tussen mbo4-gediplomeerden en bachelor- en mastergediplomeerden kleiner worden”, zegt onderzoekleider Jessie Bakens.

Ondanks de lagere verwachte economische groei tot 2028, zal de arbeidsmarkt de komende jaren krap blijven voor technici, zorgpersoneel en onderwijzend personeel. Dit ondanks de groeiende aantallen gediplomeerden uit die richtingen die de arbeidsmarkt instromen. Werkgevers zullen moeite houden om geschikt personeel te vinden voor de functies van artsen, verpleegkundigen, docenten in het basisonderwijs, leidsters kinderopvang, ingenieurs en juristen.

Gerelateerde artikelen