Robotisering plaatst werknemers en werkgevers voor grote uitdaging

Werkgevers en werknemers moeten rekening houden met de opkomst van robots. Afgelopen maand maakte Amazon bekend dat zij inmiddels 15.000 robots in dienst hebben die meehelpen aan de verwerking van bestellingen. Amazons productiviteit is hierdoor enorm toegenomen; dankzij de robots worden er ruim 1000 producten per uur ingepakt. Het is dan ook niet verrassend dat veel werkgevers de komst van robots toejuichen.

Door Jon Jonoski
 
De komst van robots betekent echter een devaluatie van human capital. Minister Asscher sloeg afgelopen jaar alarm: “Robots zijn goedkoop, snel, werken 24 uur per dag, vragen nooit om loonsverhoging en staken niet. Voor een aanzienlijk deel van de bestaande banen zijn zij daardoor in staat om werknemers te vervangen.” 
Veel economen delen Asscher’s opvattingen. Volgens sommigen zou zelfs meer dan de helft van de huidige banen in de toekomst door robots kunnen worden uitgevoerd. Volgens Jeff Weiner, CEO van LinkedIn, zal het concept ‘full-time baan’ mede door technologische veranderingen als deze niet meer bestaan. Hij spreekt over een ‘fractionalizatie’ van werk: werknemers hebben meerdere, verschillende, banen tegelijk, en werken slechts korte tijd in dezelfde functie. Dat zorgt voor onzekerheid, en een nietszeggend CV. Als je zoveel dingen tegelijk doet, hoe blijkt dan waar je expertise ligt? Dat is ook een probleem voor werkgevers, voor wie het zo moeilijker wordt om de juiste persoon te vinden voor de juiste klus. 
Werkgevers en werknemers zijn dus op dit moment op zoek naar een nieuwe manier om elkaars aandacht te trekken. Er wordt bijvoorbeeld volop geëxperimenteerd met big data. Is het mogelijk om aan de hand van data, freelancers op een zelfde manier te beoordelen als restaurants of vakantiehuisjes? 
Dit zogenaamde data-darwinisme biedt voorlopig nog geen vruchtbare oplossing. Het grootste probleem is dat men nog niet goed genoeg weet in welke context welke data het meest relevant zijn. Deze ontwikkelingen werpen bovendien ethische en politieke vraagstukken op. Afgezien van de vraag of je mensen op zo een inhumane manier mag beoordelen, zal er ook wettelijk veel aangepast moeten worden wanneer data-darwinisme daadwerkelijk aanslaat.