Helft werknemers wil liever weekloon dan maandsalaris

Meer dan de helft van de werknemers (55%) wil liever salaris per week of per dag. Op dit moment geeft ruim een derde (35%) van de respondenten aan dat dit al gebeurt.

 Dit blijkt uit internationaal onderzoek van HR-dienstverlener ADP. In Nederland geniet dertig procent van de ondervraagde werknemers een dag- of weekloon. 

De roep om gespreide betaling valt samen met problemen die respondenten ervaren met beheer van het huishoudboekje. Dat is voor veel van de respondenten moeilijker geworden het afgelopen jaar, zo constateerden de onderzoekers. Ruim één op de tien (13%) heeft moeite met het beheren van de uitgaven.

Als werknemers hun inkomen beter in de gaten houden, dan blijkt dat bijna de helft wel eens minder salaris ontvangt dan afgesproken. Bijna 10 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan dat dit vaak gebeurt. 

In vergelijking met andere landen komt Nederland wel redelijk goed uit de verf, want wereldwijd gaat dit in 63 procent van de gevallen wel eens mis. Vooral bij jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar en bij werknemers met een essentieel beroep is dit vaker aan de orde. 

Dat ligt in lijn met late salarisbetalingen, want ook uit de cijfers blijkt dat jongeren en werknemers in essentiële beroepen vaker op geld moeten wachten dan hun collega's die ouder zijn of in andere beroepen werken. In Nederland komt dit veel minder vaak voor. Bijna driekwart van de werknemers in Nederland geeft aan dat zij zelden of nooit te laat worden uitbetaald. 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat zij kunnen rekenen op financieel advies vanuit zijn of haar werkgever. Ook andere middelen worden steeds vaker ingezet om de financiën op orde te brengen. 

Ruim 45 procent van de ondervraagden wereldwijd geeft namelijk aan sinds de start van de coronapandemie één of meerdere apps te gebruiken om geldzaken te regelen. Voornamelijk de jongvolwassenen letten beter op hun geld sinds COVID-19. Zowel bij het gebruik van de apps als bij het beter bekijken van het loonstrookje springen zij eruit.

(ANP)