Rondetafel: werken in tijden van robotisering

Tijdens een van de rondetafelsessies op het CHRO Forum: The role of HR in a VUCA World van 10 februari bespraken een tiental HR-directeuren hoe hun vak actief kan bijdragen aan de transformatie van de business in een tijd van robotisering.

Urgentie, VUCA, practical issues, samenleven en eenvoud waren enkele kernwoorden die de aanwezigen wilden bespreken in de roundtable, die werd geleid door Kevin Mottard, community manager bij Alex van Groningen. 
De vicepresident HR van USG People deed de inleiding van de sessie. Het detacheringsbureau zit middenin een transformatie: USG wordt binnenkort  overgenomen door het Japanse Recruit, een bedrijf van 15 miljard dollar. “Dit bedrijf doet heel veel op het gebied van staffing, online HR-diensten en well being. Recruit heeft goed door dat we over twintig jaar in een wereld leven waarin het geen mensen meer zijn die bemiddelen in arbeid, maar computers. Hoe gaan wij als bedrijf dan nog toegevoegde waarde leveren? Door meer te zijn dan een bemiddelaar. De urgentie om te innoveren is hoog. We zien nu al maandelijks de marges op groot volume-staffing dalen.”
 
Steven Meester, Vicepresident HR van USG People  
 
Ook een afgevaardigde van een advocatenkantoor krijgt in de toekomst te maken met een veranderende wereld. Zo schreef topadvocaat Jaap Bosman het boek ‘Death of a law firm’ waarin hij een situatie schetst waarin de juridische dienstverlening is geautomatiseerd of door kleine nichekantoren wordt gedaan. “De noodzaak ontbreekt echter nu nog,” zei de HR-chef. “Het burning platform is er nog niet want er wordt nog goed verdiend in onze business. Het is moeilijk om partners in beweging te krijgen op innovatiegebied.”
Een idee dat werd geopperd was om de bestaande business te scheiden van de innovatie denkers. “Die werelden moet je niet willen integreren,” was de opmerking. De oude business is ook vaak nog nodig omdat daar veel omzet wordt gehaald. Uiteindelijk kunnen de innovatieve denkers met het bedrijf op tijd de switch maken naar een nieuwe realiteit. 
 
Belangrijk is dan wel om jonge talentvolle werknemers aan het bedrijf te binden. Dat is niet zo makkelijk als het bedrijf een ouderwets imago heeft. Een voorwaarden om talenten binnen te halen is door hen vrijheid te geven en het gevoel van een hoger doel. Zo vertelde een van de aanwezige hr-directeuren dat hij de jongere werknemers bezig laat zijn met groene projecten en speelt er in zijn bedrijf een campagne waarin via films wordt getoond hoe de onderneming betekenis heeft voor de klanten. 
 
Ook was er discussie over de maatschappelijke impact van robotisering. “Wat gaan al die mensen straks doen? Komen deze banen ooit nog terug?” De meningen waren verdeeld. Het voordeel is wel dat veel suf werk verdwijnt, dus kan de zingeving in veel meer beroepen de boventoon gaan voeren. 
“Arbeid zal des te meer weer gaan over vakmanschap in plaats van lopende band-werk of administratieve, repetitieve taken,” aldus een HR-baas. Over het eigen vak zijn de HR-professionals in ieder geval uiterst tevreden. “Wat hebben we toch eigenlijk een leuk vak,” was een van de slotopmerkingen na de sessie.  
Suzanne Jungjohann, Directeur HRM & Business Development 
 
Maurtis Derksen, Directeur HRM Alliander & Dorine Wekking, Directeur HR Aon Benelux & Nordics