Sekseverschillen op arbeidsmarkt onder gepromoveerden

Meer vrouwen dan ooit promoveren, maar ze verdienen minder dan hun mannelijke collega’s en geven minder vaak leiding.

De verschillen in inkomen tussen mannen en vrouwen kunnen grotendeels worden verklaard uit verschillen in leeftijd, promotierichting en het aantal gewerkte uren per week. Dat meldt CBS.
Vrouwen hebben de afgelopen decennia een inhaalslag gemaakt als het gaat om wetenschappelijke promoties. In het academisch jaar 2013-2014 was de verhouding man-vrouw bijna gelijk: 53 tegen 47 procent, op een totaal van 4500 personen. In 1990-1991 was dat nog 83 tegen 17 procent (op 1900 gepromoveerden).
 
Mannen geven vaker leiding 
Onder gepromoveerden heeft 95 procent van zowel de mannen als de vrouwen een baan. Daarbij geeft de helft van de mannelijke gepromoveerden leiding, tegenover 36 procent van de vrouwelijke. Het gemiddelde inkomen van de gepromoveerde vrouwen die werken is 70 duizend euro, dat van de mannen 100 duizend euro.
 
Het verschil in inkomen onder gepromoveerden is voor een deel te verklaren doordat vrouwen per week gemiddeld minder uren werken dan mannen. Ook leeftijd en promotierichting spelen een rol. Mannen zijn gemiddeld iets ouder omdat in eerdere jaren meer mannen dan vrouwen promoveerden. Mannen domineren in de promotierichtingen wis- en natuurwetenschappen (32 tegen 18 procent), en techniek (15 tegen 5 procent). 
 
Onverklaard inkomensverschil m/v van 10 duizend euro 
Vrouwen hebben een groter aandeel als het gaat om promoties in de gezondheidswetenschappen (41 tegen 25 procent) en in de richting gedrag en maatschappij (25 tegen 18 procent). Als voor die kenmerken wordt gecorrigeerd, blijft er een onverklaard inkomensverschil tussen mannelijke en vrouwelijke gepromoveerden van 10 duizend euro over.