Smartphone medewerkers grootste risico op datalekken

De smartphones van werknemers kosten bedrijven steeds meer geld, omdat cybercriminelen er vaker misbruik van kunnen maken.

Recent onderzoek toont aan dat werknemers voor de beveiliging van bedrijfsgegevens de zwakste schakel vormen en een bron zijn van datalekken. Dat kan flink wat schade opleveren, omdat het repareren van een hack de werkgever al snel duizenden euro’s kost. 
Informatie niet actief beschermd 
Desondanks blijven bedrijven vaak achter in het goed beveiligen van mobiele telefoons. Voor het onderzoek The Economic Risk of Confidential Data on Mobile Devices in the Workplace werd gevraagd of gevoelige of vertrouwelijke informatie op mobiele telefoons van medewerkers actief wordt beschermd. 
Slechts 36 procent van de respondenten geeft aan dat zijn of haar organisatie dit doet. Verder hebben de meeste bedrijven geen richtlijnen voor de toegang van werknemers tot bedrijfsinformatie. De meest voorkomende risico’s zijn het installeren van apps (die malware kunnen bevatten die computersystemen kan verstoren) en het stelen van informatie zoals inlogcodes.

Kans op boete tot 820.000 euro
Daar komt bij dat per 1 januari 2016 er een meldplicht datalekken is opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ingeval van een datalek, waarbij kans bestaat op een inbreuk op de privacy van bijvoorbeeld klanten en werknemers, moet een organisatie hiervan binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Daarnaast moet de organisatie ervoor zorgen dat het lek gedicht wordt en de desbetreffende klanten, medewerkers en andere personen op de hoogte brengen. Doet de organisatie dat niet afdoende, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen die kan oplopen tot 820.000 euro.
Kans op datalekken kan met verschillende maatregelen worden verkleind, variërend van goede afspraken en protocollen tot technische oplossingen. Zo kunnen IT-specialisten middels encryptie gegevens versleutelen. Daarmee wordt de informatie voor derden onleesbaar.
 

__________________________________________________________________________________

Loop geen risico met datalekken

Weet u wat een datalek is en hoe u dit kunt voorkomen? Kent u de nieuwe eisen en toepassing van de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp)? Per 1 januari 2016 zijn organisaties verplicht om datalekken te melden. Voorkom risico’s en hoge boetes. Meld u hier aan.

__________________________________________________________________________________