Sociale partners willen afrekenen met grensoverschrijdend gedrag door een gerichte aanpak

Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers- en werknemersorganisaties komen met een gezamenlijke aanpak, samen met de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier vanuit de Stichting van de Arbeid (STvdA) een gezamenlijke aanpak tegen ontwikkeld, in samenwerking met de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Onderdeel van de aanpak is de lancering van het nieuwe dossier: ‘Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ op het SER Arboplatform. In het nieuwe online dossier zijn diverse praktische, preventieve maatregelen te vinden over het stimuleren van gewenst gedrag op de werkplek.

  • Creëer een cultuur en organisatiestructuur waar ruimte is voor diversiteit en waar respectvol wordt samengewerkt. Doe dit op basis van een duidelijke strategie.
  • Zorg voor een diverse organisatie.
  • Stel samen met werknemers een duidelijke gedragscode op en draag deze ook uit.
  • Breng de risico’s op grensoverschrijdend gedrag in kaart en pak deze zoveel mogelijk aan bij de bron.
  • Ga met elkaar het gesprek aan over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Het dossier wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe informatie. Zowel werkenden, ondernemers als arbo-professionals kunnen in het dossier informatie, hulpmiddelen en handreikingen vinden over het herkennen van grensoverschrijdend gedrag, de wettelijke regels en maatregelen. Ook biedt het nieuwe dossier praktische handvatten voor gevallen waarin grensoverschrijdend gedrag, ondanks preventieve maatregelen, toch voorkomt.

Om ondernemers en werkenden praktisch te helpen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken, komt er nog meer praktische ondersteuning, zoals trainingen voor omstanders.

 Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag 

Komt grensoverschrijdend gedrag toch voor, dan moeten interne procedures op orde zijn en worden opgevolgd.

  • Stel een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersoon aan.
  • Stel een klachtenregeling op en richt een klachtencommissie in. Het indienen van een officiële klacht is de volgende stap als slachtoffer en dader er samen niet uitkomen of de situatie te ernstig is. Een klachtencommissie – of een gelijkwaardig alternatief – is onderdeel van het wettelijk verplichte PSA-beleid.
  • Stel een sanctiebeleid op en handhaaf dit ook.

Praktische informatie

Cultuur en organisatie

Diversiteit

Diversiteitswijzers over

Gedragscode

Risico’s op grensoverschrijdend gedrag

Vertrouwenspersonen

PSA-beleid

Sanctiebeleid