Start up-thinking bij Exact

HR-directeur Evamaria de Boer richt zich op start up-thinking en innovatiekracht binnen Exact. Hoe pakt HR dat aan?

Exact is al langer actief om innovatiekracht en een stratup-mentaliteit binnen het bedrijf te versterken. Zo deelde CEO Erik van der Meijden in 2015 het gedachtegoed uit het boek Exponentiële organisaties met de Exact-managers. De filosofie van de auteurs van het boek sluit perfect aan bij zijn visie. HR-directeur Evamaria de Boer: “Buiten enkele losstaande ideeën leverde dat echter weinig organisatorische beweging op. Er was dus iets anders nodig om een next step te maken.”

Hoe hebben jullie de organisatie toch in beweging gekregen?

“Door met een organisatie-breed programma te beginnen, onder leiding van een van de auteurs van het boek, Yuri van Geest. Zo hebben we 250 mensen getraind in lean startup- denken en het stimuleren van innovatieve ideeën. We focussen nu actief op het borgen van autonomie en experimenteren, twee cruciale aspecten uit het boek.”

Wat houdt dat concreet in?

“Dit betekent onder andere medewerkers de ruimte geven om zelf te kiezen hoe je een verandering in je eigen werk in gang zet, vanuit je eigen verantwoordelijkheid. En dat we projecten beleggen bij multidisciplinaire, zelfsturende teams die een agile manier van werken volgen. Zo kunnen medewerkers de stappen zetten die nodig zijn om nauw aan te sluiten bij de behoeften van de klant. Dat raakt aan de rol van alle afdelingen, ook die van HR, en de rol van leiderschap.”

Waarin moeten leidinggevenden veranderen?

“De belangrijkste taak die ze hebben, is het succes borgen van de mensen die aan hen rapporteren. In plaats van taken te managen en na te kijken, mensen te evalueren en aan te sturen, moeten zij coachen en dingen mogelijk maken. Dat betekent meer feedback geven, aanmoedigen, teams op basis van vertrouwen en autonomie laten werken.”

Houdt dit een grote cultuurverandering in?

“We kijken niet anders naar de organisatie en hebben niet opeens andere waarden. We brengen ze alleen op een andere manier in de praktijk. Ik zie het meer als een normaal soort organische transitie die organisaties nu eenmaal doormaken.”

Hoe draagt HR bij aan dit proces?

“Willen we het veranderproces als HR kunnen faciliteren dan zullen we ook zelf agile moeten gaan werken op projecten waarbij dat kan. Binnenkort gaan we daarvoor een training volgen.”

Gerelateerde artikelen