Steeds meer ondernemers zien werkgelegenheid groeien

De stemming onder Nederlandse ondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal onveranderd positief.

En steeds meer ondernemers zijn niet alleen positief over de economische perspectieven. Daarnaast verwachten zij ook een groei van de werkgelegenheid. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW in de viermaandelijkse Conjunctuur Enquête Nederland (COEN).
Positiever dan vorig jaar
Vergeleken met vorig jaar staan alle indicatoren op groen. Ondernemers zijn, ten opzichte van een jaar geleden, nog positiever over de omzetverwachting, de verwachting over het economisch klimaat en de werkgelegenheid.
Sterker, over de omzet zijn ondernemers sinds 2011 niet zo positief geweest als dit kwartaal. Datzelfde geldt voor de werkgelegenheid. Waar één op de tien ondernemers het komende kwartaal een afname verwacht, gaat één op de zes ondernemers uit van groei.
Aanhoudend economisch herstel
Ook over het economisch klimaat en de investeringsverwachtingen zijn ondernemers aanmerkelijker optimistischer dan een jaar geleden. Dat wijst op een aanhoudend economisch herstel, zoals afgelopen vrijdag ook uit de cijfers over het eerste kwartaal bleek.
Het ondernemersvertrouwen in de groothandelssector is het hoogst. In de detailhandel daalde het vertrouwen van ondernemers juist. Vooral in de sector kleding- en schoenenzaken lijken ondernemers niet te profiteren van de groeiende consumptie.
In de Conjunctuur Enquête Nederland worden vier keer per jaar de ontwikkelingen in en de verwachtingen van het bedrijfsleven gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen