Werkgevers: ‘Stel handhaving privacywet uit’

Werkgevers willen dat de handhaving van de nieuwe privacywet uitgesteld wordt. De wetgeving rammelt nog te veel.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer over de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Nog veel onduidelijk
De nieuwe privacywetgeving is complex en ingrijpend, veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet, bijvoorbeeld op het gebied van innovatiekansen en de re-integratie van zieke werknemers, zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

Van Straalen ziet de handhaving van de wet het liefst pas gebeuren nadat de wet een jaar van kracht is. 'Wij pleiten voor gefaseerd toezicht. Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvuldige implementatie.'

Informatie fraudeurs uitwisselen
In hun brief aan de Kamer vragen de ondernemersorganisaties ook om een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Ondernemers verliezen jaarlijks miljarden euro’s als gevolg van verschillende soorten fraude en willen in navolging van de succesvolle aanpak in Engeland ook informatie over wangedrag en fraudeurs onderling kunnen uitwisselen. De Autoriteit Persoonsgegevens staat dat echter niet toe; dat mag alleen binnen een sector.

'Dat is natuurlijk onzinnig', zegt Van Straalen. 'Een bende oplichters die eerst huishoudt in de groensector, trekt vervolgens net zo gemakkelijk een spoor van ellende in de bouw of horeca. Die trekt zich niets van sectorgrenzen aan.'

Rekening houden met innovatiekansen
Zo willen de ondernemersorganisaties ook dat in de wet wordt verankerd dat de AP in haar beslissingen rekening houdt met de kansen die innovatie biedt. 'Innovatie is in toenemende mate datagedreven', aldus Van Straalen. 'Het stelt ons in staat burgers beter te bedienen en oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. We moeten voorkomen dat privacy de kansen van de informatiemaatschappij onnodig blokkeert. Daar moet de AP oog voor hebben en naar handelen. Een goede balans is van belang.'

Haaks op sociale wetgeving
Van Straalen constateert verder dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. 'Zieke werknemers re-integreren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, dat zijn taken die werkgevers uitvoeren waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt. Dat kan niet anders.

De afgelopen jaren heeft de AP de ruimte om dat te doen echter steeds verder beperkt en dat brengt ondernemers in de knel. Maak in de wet daarom concreter welke gegevens ondernemers tenminste mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.'