Stemming werknemers steeds vaker gepeild met AI zodat management kan anticiperen

Steeds meer bedrijven hopen de werknemerstevredenheid te peilen door kunstmatige intelligentie los te laten op de interne communicatie.

Het idee om de stemming in het bedrijf in de gaten te houden is niet nieuw, maar nu is het mogelijk om dit continu te doen door kunstmatige intelligentie die natuurlijke taalmodellen gebruikt los te laten op de interne communicatie.

Diverse startups bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld interne e-mails geanonimiseerd te screenen op de stemming onder werknemers. Zo heeft de startup Loopin (uit Bristol, VK) een platform heeft ontwikkeld voor het meten van de stemming op de werkplek. Het platform maakt gebruik van OpenAI’s ChaptGPT.

Voorspellen om te anticiperen

Door in e-mail, bedrijfschats en dergelijke te zoeken naar bepaalde keywords en het gebruik van emoticons, kan zonder echt inhoudelijk naar de berichten te kijken wel een trend in de conversaties worden ontdekt. Op basis van de bevindingen kan weer met de inzet van AI een voorspelling gedaan worden hoe de stemming onder het personeel zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen, waarop het management dan weer kan anticiperen. Dit kan helpen bij het behouden van personeel en het verbeteren van de productiviteit.

Bron: AG Connect, Stemming werknemers steeds meer gepeild met natuurlijke taalmodellen – AG Connect