Stichting van de Arbeid: zzp-plannen rammelen aan alle kanten

De Stichting van de Arbeid heeft forse kritiek op de wetsvoorstellen en adviseert de minister deze niet in te dienen.

De Stichting van de Arbeid, waarin onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland en vakbonden zijn vertegenwoordigd, adviseert minister Koolmees de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring niet in te indienen. Beide concept-wetsvoorstellen zijn eind oktober 2019 uitgezet voor internetconsultatie

De wetsvoorstellen zouden complex voor opdrachtgevers én -nemers zijn, en regelen de controle en handhaving niet goed. ‘De voorstellen zijn onvoldoende ingebed in een bredere visie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.’

Ad hoc-karakter en uitermate complex 

De kritiek van de stichting is met name dat de maatregelen een ad hoc-karakter hebben, terwijl de gevolgen verstrekkend zijn voor alle werkenden. In vormgeving en uitvoering zijn de voorstellen ‘uitermate complex. De doelstelling om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer te verduidelijken, lijkt verder weg dan ooit.’

Verder zouden partijen te goeder trouw sancties riskeren als zij – onbedoeld – in strijd met de wet handelen. Partijen te kwader trouw kunnen de uitvoering van de regels juist manipuleren. Controle en handhaving zijn onvoldoende ingericht om dit tegen te gaan.

Grote toename lastendruk 

Minister Koolmees wil een minimumtarief van 16 euro invoeren voor de onderkant van de zzp-markt, en een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant, zzp’ers die meer dan 75 euro per uur rekenen. Dit zou een ‘grote toename’ in de administratieve lastendruk geven. 

Dat geldt zowel voor opdrachtnemers als opdrachtgevers. Ook is er geen garantie dat het minimumtarief voldoende bescherming biedt. De ondernemingsorganisaties en de vakbonden komen binnenkort nog afzonderlijk met een aanvullende reactie.
 

Gerelateerde artikelen