Stijging aantal vacatures vlakt sterk af

De laatste week van maart/begin april werden substantieel minder nieuwe vacatures online gepubliceerd, ten opzichte van begin 2020.

“Ten opzichte van het begin van het jaar krijgt de arbeidsmarkt een enorme klap, zelfs zonder het meenemen van de seizoenseffecten,” aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group, die de cijfers samen met Jobdigger naar buiten brengt.

In de laatste week van maart ging het om 53.772 unieke online vacatures, een daling van 24% ten opzichte van de eerste week van januari. Zou je het seizoenseffect meerekenen zou het gaan om een daling van 25% ten opzichte van deze week in maart 2019. Toch zijn er na de afgekondigde maatregelen in Nederland op 12 maart altijd nog ruim 153.000 nieuwe online vacatures bijgekomen.

Grootste daling bij bedrijfsleven 

Het bedrijfsleven laat de grootste daling zien in de nieuw gepubliceerde vacatures ten opzichte van het begin van dit jaar, met een daling van 43%. Bureaus (uitzend- en W&S bureaus) daarentegen slechts 10% minder vacatures, met in de laatste week van maart zelfs een kleine groei ten opzichte van een week daarvoor. Dit blijkt uit gezamenlijke analyses van Jobdigger en Intelligence Group. 

In Groningen, Drenthe, Zeeland en Overijssel zien we de grootste daling in nieuwe vacatures. In Groningen is de daling 44%, gevolgd door Drenthe met 39%, Zeeland 36% en Overijssel 33%. In Friesland is opvallend genoeg nog nauwelijks sprake van een daling in nieuwe vacatures. In de laatste week van maart waren dat er 1508. Een daling van 2% ten opzichte van het begin van het jaar en een groei van 8% ten opzichte van week 13.

Academici, hbo’ers en mbo’ers

De daling van nieuwe vacatures per opleidingsniveau is voor alle niveaus nagenoeg gelijk. De vraag naar academici is met 26% gedaald ten opzichte van het begin van het jaar, voor hbo’ers met 25% en voor mbo’ers met 23%.

Dit impliceert zeker niet dat de arbeidsmarkt tot stilstand is gekomen, aldus Waasdorp: “Op dit moment vervullen met name uitzendbureaus een enorm belangrijke rol om de piek-en-ziek-vraag in de arbeidsmarkt op te vangen. Er is derhalve nog genoeg dynamiek, maar de richting van de beweging is wel sterk dalende.”