Stress dreigt de spuigaten uit te lopen

Stress en overbelasting dreigen de spuigaten uit te lopen. Een arbodienst schat namelijk in dat in 2030 maar liefst 25 procent van de werkenden hierdoor minder inzetbaar is.

De afgelopen twintig jaar is het aantal gevallen van burn-out volgens Arbo Unie verdubbeld. Daarbij heeft inmiddels een kwart van de werkenden regelmatig stressklachten en is het beroepsziekte nummer één in ons land. Ook loopt het aantal burn-outgevallen hard op in steeds meer sectoren en verschillende leeftijdsgroepen.

Traditionele blik

Prof. dr. Willem van Rhenen, stressexpert en als Chief Health Officer verbonden aan de arbodienst, luidt daarom de noodklok. Zo lijkt er volgens hem nog maar weinig urgentie te zijn voor de problematiek, ondanks deze alarmerende cijfers.

“De traditionele blik om te kijken naar belasting versus belastbaarheid lost het probleem rondom stress niet op. Het gaat niet om te veel werk of te veel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren.” Van Rhenen roept werkgevend Nederland daarom op meer te doen om hun werknemers te beschermen.

Hulpbronnen

Wat kunnen werkgevers doen? Van Rhenen: “Kijk naar het gebrek aan hulpbronnen, zoals te weinig autonomie of verbinding, investeer in competenties, ga op zoek naar de talenten en vaardigheden van mensen. Vertrouw op de inzet en kracht van medewerkers en controleer veel minder. Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda. Maar vooral, geef complimenten en waardering en toon erkenning.

Het lijken eenvoudige ingrepen, maar het is verbazingwekkend hoe weinig werkgevers het toepassen.”

Mentale kracht

Arbo Unie pleit ervoor om veel meer in te zetten op preventie en het ontwikkelen van voldoende veerkracht bij werknemers. Zowel op het gebied van werk als privé moeten ze over voldoende mentale kracht kunnen beschikken. Dit moet ze in staat stellen om op een gezonde manier om te gaan met drukte of piekbelasting.

Mentale kracht is te beïnvloeden door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende energiebronnen. Dit zijn zaken die ons energie geven. Zij vormen de buffer tegen energienemers. Dit voorkomt uitval en het verhoogt vooral de energie, het werkvermogen en de prestaties.

Bron: Arbo Unie

Vaak heeft elk team zijn eigen purpose, leider en cultuur. Teams streven naar vrijheid en autonomie. Hoe zorgen we ervoor dat zij toch met elkaar verbonden blijven, een gedeelde purpose voelen en beleven? Ga hierover op 2 april met andere CHRO's in gesprek en meld je aan met code WLHR20.