Onderzoek: overdaad aan data ondermijnt zelfvertrouwen managers – stress en besluiteloosheid

Stress en besluiteloosheid door alle data ondermijnt zelfvertrouwen managers
De alsmaar groeiende berg data bemoeilijkt het nemen van beslissingen. De data ondermijnen daardoor ook het zelfvertrouwen van managers bij het nemen van beslissingen.

Kansen op promotie schieten er daardoor ook bij in, zo vrezen veel managers. Dat komt naar voren uit onderzoek door softwarebedrijf Oracle.

Organisaties wordt nogal eens aangeraden vooral veel data te verzamelen om betere, ‘datagedreven’ beslissingen te kunnen nemen. In de praktijk blijkt ‘meer data’ niet tot betere beslissing te leiden maar tot minder besluitvaardigheid en meer stress. Dit blijkt uit een onderzoek werd onder 14.000 leidinggevenden en werknemers in zeventien landen, waaronder Nederland.

Datastress

De meerderheid (59 procent) van de leidinggevenden heeft wel eens helemaal afgezien van een beslissing, vanwege onzekerheid over het bepalen van de betrouwbaarheid van de data.

Bij ruim een kwart van zowel de leidinggevenden leidt dit tot onnodig extra werk, het maken van nog meer fouten of vergissingen, verhoogde financiële risico’s. Zelfs burn-out of andere negatieve consequenties liggen op de loer door data-stress, zoals ontslag vanwege het nemen van een onjuiste beslissing op een cruciaal moment.

Ongeveer een vijfde van de respondenten geeft aan dat het gebrek aan zelfvertrouwen heeft geleid tot vertraging in de carrièrevoortgang en een negatieve impact op de prestaties van de organisatie. Acht op de tien leidinggevenden hebben spijt van een beslissing die zij het afgelopen jaar namen, zoals een investering of het veranderen van baan.

Belangrijkste bronnen bovenaan

Driekwart van de leidinggevenden oriënteert zich voor het nemen van een beslissing op de bestbetaalde manager in plaats van op de beschikbare data.

Negentig procent van de Nederlandse leidinggevenden wijst met de beschuldigende vinger naar het toenemende aantal databronnen. Volgens Oracle bestaat de oplossing voor de datastress in het concentreren op de meest relevante datapunten en deze te gebruiken om beslissingen te onderbouwen. Data-analisten kunnen leidinggevenden helpen door data zo te organiseren en te analyseren dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn en bruikbare inzichten bieden.

Je wilt datagedreven HR-beleid ontwikkelen door HR Metrics en Analytics binnen jouw organisatie in de praktijk te brengen? In deze masterclass ga je aan de slag om HR Metrics en Analytics effectief in te zetten en te gebruiken als onderdeel van jouw werkzaamheden.