Nieuw Canadees onderzoek wijst uit: stress op het werk vooral voor mannen gevaarlijk

Hoe de onzichtbare microstress de leider fysiek en mentaal sloopt
Stressvolle werkomgevingen kunnen de kans op hartaandoeningen vergroten, zeker bij mannen. Dat blijkt uit een onderzoek uit het wetenschappelijke tijdschrift Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Twee factoren op de werkplek dragen ertoe bij dat hartaandoeningen bij mannen vaker voorkomen: een te hoge werkdruk en een onbalans tussen de geleverde inspanning en de beloning (niet alleen een laag salaris, maar ook geringe erkenning en beperkte baanzekerheid).

Dat blijkt uit een onlangs in Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes gepubliceerd onderzoek van Mathilde Lavigne-Robichaud, promovendus bij de onderzoekseenheid Volksgezondheid en Optimale Gezondheidspraktijken van het CHU de Quebec-University Laval Research Center. De studie is gebaseerd op een onderzoek onder 6.500 kantoorwerkers in Canada over een periode van 18 jaar.

Vergelijkbaar met obesitas

Mannen die vinden dat ze óf overbelast worden óf te weinig beloning krijgen voor hun inspanningen, hebben een 49 procent verhoogd risico op hartaandoeningen vergeleken met mannen die van geen van beide last hebben. Mannen die zowel overbelasting als een onbalans tussen inspanning en beloning ervaren, hebben een twee keer zo hoog risico op hartaandoeningen in vergelijking met mannen die niet zeiden dat ze de gecombineerde stressfactoren ervoeren. Dat is vergelijkbaar met de risico’s die obesitas met zich meebrengt.

Opmerkelijk genoeg is de invloed van psychosociale stress op het werk op het vrouwenhart niet aantoonbaar.

Welzijn bevorderen

In een artikel in Fortune naar aanleiding van het onderzoek roept een deskundige van de American Heart Association werkgevers op om het (geestelijke) welzijn van werknemers te bevorderen.

Ook werknemers zelf kunnen het nodige doen om de gezondheid van het hart te verbeteren, zoals gezond eten, actiever zijn, stoppen met roken, gezond slapen, gewicht beheersen, cholesterol reguleren en hun bloedsuiker en bloeddruk beheersen.