Talentmanagers: maak medewerkers met learning toekomstbestendig

Hoe laten organisaties hun personeel het beste meegroeien in de moderne werkomgeving? Cornerstone biedt een nieuwe visie.

Organisaties blijven zich aanpassen om de veranderingen van de afgelopen twee jaar het hoofd te bieden. Daarbij ontstaat er een sterke behoefte bij de werkgever en de werknemer om nieuwe vaardigheden te leren. Vaardigheden die bijdragen aan een toekomstbestendig beleid en de nieuwe manier van werken.

Maar hoe kunnen organisaties hun personeel het beste begeleiden en mee laten groeien in de moderne werkomgeving? En hoe ziet dat nieuwe system of work eruit? Cornerstone heeft een nieuwe visie ontwikkeld om mensen en bedrijven op het werk te verbinden, te laten groeien en te betrekken.

Essentieel voor groei

In de nieuwe manier van werken die voor iedereen werkt, staat talent centraal en worden vaardigheden gekoppeld aan een carrièretraject. Het leren van nieuwe vaardigheden gaat dus verder dan een cursus volgen die bij de huidige functie past. Leren is essentieel voor groei, en vaardigheden vormen de basis voor interne mobiliteit.

Maar er is nog een verandering in het nieuwe system of work: het zijn de werknemers zelf die de regie hebben over welke vaardigheden zij willen ontwikkelen (en welke niet), welk carrièrepad ze willen volgen en welke doelen ze willen behalen.

Gebruik technologie en zet de mens centraal

De inzet van technologie is hierbij van grote meerwaarde. Met behulp van AI wordt er tot in detail op individueel niveau gekeken naar benodigdheden, kwaliteiten, toekomstwensen en loopbaanmobiliteit. De interne reis van de werknemer is afgestemd op interesses, doelen en bestaande of gewenste vaardigheden. En doordat de werknemer de controle heeft over de eigen loopbaan, groeit diens vertrouwen en betrokkenheid, wordt in het verlengde daarvan de organisatie wendbaarder en stijgt de retentie.


Bekijk de video voor meer informatie

Aan talentmanagers de taak om een toekomstbestendig personeelsbestand te bouwen van werknemers die verbonden zijn en beter samenwerken. Met Cornerstone Xplor kunnen zij teams samenstellen op basis van vaardigheden, ambities en talent. Dit komt ook het welzijn van de werknemers ten goede en draagt bij aan inclusie. Er wordt namelijk echt gekeken naar wie wat kan of wil bereiken, in plaats van naar wie er van oudsher gekozen wordt als projectleider, waarbij senioriteit vaak een beslissende rol speelde.

Learning als onderdeel van de workflow

Technologie neemt veel werk uit handen. Zo wordt werknemers op basis van AI een gedetailleerd en gepersonaliseerd learningtraject aangeboden dat toegespitst is op de groei en ontwikkeling van vaardigheden van werknemers. Maar er wordt ook gekeken naar gestelde doelen en functies.

Door gebruik te maken van de Cornerstone Skills Graph, wordt op basis van een enorme database bepaald welke vaardigheden nodig zijn voor de gewenste rol. Verder krijgen werknemers learning content aangeboden die ze ondersteunt bij het zich eigen maken van deze vaardigheden. Om werknemers daadwerkelijk te laten leren is het belangrijk om alle persoonlijke leerstijlen te ondersteunen en zelfgestuurde groei te bevorderen. Waar de één de voorkeur geeft aan uitgebreide content en leren in de avonduren kiest de ander voor leren als onderdeel van de dagelijkse workflow met behulp van snippets.

Organisaties kunnen zich voorbereiden op de toekomst en de manier waarop het werk moet worden gedaan door werknemers een verbonden ervaring te bieden. Dat kan alleen met een nieuwe benadering van werk, waarin de mens centraal staat: een omgeving gericht op zowel individuele als collectieve groei en succes.

Download het rapport

Download nu het rapport om erachter te komen hoe AI en vaardigheidsintelligentie uw organisatie kunnen helpen om meer inzicht in bedrijfsactiviteiten te krijgen, voorspellingen te doen en effectief te reageren op dynamische marktveranderingen.