‘Tekort aan talent kost 71 miljard’

In Nederland dreigt tekort van ruim half miljoen mensen en 71,3 miljard dollar aan ongerealiseerde omzet.

Als het groeiende probleem van de talentschaarste niet wordt aangepakt, kost dat de wereldeconomie naar schatting 8,5 biljoen dollar aan misgelopen jaaromzet in 2030, vanwege een tekort van 85,2 miljoen gekwalificeerde mensen. In Nederland dreigt tegen die tijd een arbeidstekort van 548.436 mensen, wat tot 71,3 miljard dollar aan ongerealiseerde omzet kan leiden. 

Dat stelt organisatieadviseur Korn Ferry op basis van een wereldwijd onderzoek met de titel ‘The Global Talent Crunch’.

“Bedrijven moeten er nu echt werk van maken om deze crisis af te wenden, willen ze hun eigen toekomst veiligstellen,” zegt Madeline Dessing, Managing Director bij Korn Ferry in Nederland. “Als dit tekort niet wordt opgelost, zal dit een enorme impact hebben op de economische groei. Voor bijvoorbeeld de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika – doorgaans aangeduid als EMEA – dreigt tegen 2030 een arbeidstekort van ruim 14,3 miljoen mensen, en een misgelopen omzet van 1,9 biljoen US dollar.”

Bij een onderzoek van Korn Ferry uit 2016 bleek dat bestuurders in het bedrijfsleven zwaar op technologie inzetten voor toekomstige groei. Ruim tweederde van de destijds ondervraagde CEO’s zag technologie als hun belangrijkste bron van toekomstige waardecreatie. “Daarbij onderschatten ze de waarde van menselijk kapitaal”, stelt Dessing. “Technologie mag dan misschien de belofte van onbeperkte productiviteit in zich hebben, maar om het te gebruiken en te ontwikkelen zijn altijd nog de juiste mensen nodig. Sterker nog: er gaat een remmend effect uit van het gebrek aan mensen met de ervaring en vaardigheden die nodig zijn voor technologische ontwikkelingen als automatisering, kunstmatige intelligentie en zelflerende systemen.”

In het vandaag gepubliceerde onderzoek van Korn Ferry wordt een voorspelling gedaan van de kloof tussen vraag en aanbod aan talent in twintig grote economieën. Daarbij blikt het onderzoek vooruit op drie peilmomenten – 2020, 2025 en 2030 – en kijkt daarbij naar drie sectoren: financiële en zakelijke dienstverlening, de TMT-sector (technologie, media en telecommunicatie) en de maakindustrie.

Uit het rapport blijkt dat ontwikkelde regio’s tegen grotere arbeidstekorten aankijken dan opkomende regio’s. Andere hoofdpunten uit het onderzoek zijn:

● In Duitsland dreigt het tekort aan geschikte werknemers op te lopen tot 4,9 miljoen in 2030. Dat zou leiden tot 629,89 miljard dollar aan ongerealiseerde jaaromzet, oftewel 14 procent van de Duitse economie.

● Wereldwijd gezien staan de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk, Duitsland en Australië op korte termijn voor de grootste bedreigingen.

● De tekorten aan arbeidskrachten in de wereldwijde financiële en zakelijke dienstverlening zijn het meest acuut, met een potentieel tekort van 10,7 miljoen werknemers wereldwijd tegen 2030.

● Technologische vooruitgang in alle sectoren van de wereldeconomie kan worden belemmerd door een wereldwijd tekort aan arbeidskrachten van 4,3 miljoen TMT-werknemers in 2030.

● De financiële en zakelijke dienstverlening wordt in de regio EMEA het hardst geraakt, en dreigt in 2030 meer dan 358,70 miljard dollar aan jaaromzet mis te lopen.

● De dominantie van de Londense financiële sector staat onder druk: in het VK dreigt een tekort van meer dan een half miljoen werknemers in de financiële en zakelijke dienstverlening, wat op jaarbasis tot 89,98 miljard dollar aan misgelopen omzet tegen 2030 – ofwel 7 procent van de omvang van de sector.

Aanpak
“Gekwalificeerde talenten bieden organisaties het grootste concurrentievoordeel, en dit talent wordt elke dag schaarser”, zegt Dessing. “Uit het onderzoek blijkt dat er nu al onvoldoende geschoold talent is. Tegen 2030 kan deze ontwikkeling zijn omgeslagen tot een echte crisis. Met dat risico in het vooruitzicht is personeelsplanning essentieel, evenals goede kennis van de talentpijplijn.”

Volgens het rapport zijn er in de toekomst niet alleen nieuwe vaardigheden nodig, maar zelfs geheel nieuwe manieren van werken. Succesvolle organisaties krijgen een flexibeler relatie met hun mensen, in plaats van een paternalistische. De arbeidsmarkt wordt meer fluïde, waarbij personeel per project wordt aangesteld. Individuele werknemers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze constant up-to-date blijven. Overheden en bedrijven moeten zich richten op het opbouwen en onderhouden van talentpijplijnen en continu toegang bieden tot leermogelijkheden, zowel formeel als tijdens het werk.

“Hoe effectief de samenwerking verloopt tussen mensen en technologie is van grote invloed op de toekomst”, zegt Dessing. “De acute behoefte aan werknemers met de juiste vaardigheden zou wel eens het beeldbepalende probleem van onze tijd kunnen worden, in plaats van de gevreesde dominantie van technologie.”

Gerelateerde artikelen