Erasmus Corporate Impact Index: TenneT op één – goed werkgeverschap onvoldoende

Netbeheerder TenneT voert dit jaar de Erasmus Corporate Impact Index (ECII) aan, een lijst met de maatschappelijk bijdrage van de honderd grootste bedrijven van Nederland.

Voor het zesde opeenvolgende jaar is de Erasmus Corporate Impact Index gepubliceerd, een ranking van ondernemingen met de grootste maatschappelijke impact. TenneT Holding – de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet – staat dit jaar voor het eerst op nummer één. Het bedrijf maakte een sprong van maar liefst twaalf plaatsen, onder meer dankzij de grote bijdrage die het bedrijf levert aan de energietransitie op duurzaamheidsgebied en de moeite die het bedrijf doet om een goede relatie met de buitenwereld te onderhouden.

TenneT is niet de enige stijger, ook a.s.r, ASML, Signify, NN Group, Arcadis en Royal Haskoning vinden in de lijst hun weg omhoog. Nieuwkomers in de top 20 zijn ASMI, Unilever, ProRail, Fugro, VodafoneZiggo en Achmea.

Niet alles gaat even goed. Zo zien de onderzoekers dat de aandacht voor goed werkgeverschap nog steeds achterblijft. Dit gaat onder meer over tevreden medewerkers en initiatieven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opvallend: veel bedrijven hebben immers moeite om hun openstaande vacatures in te vullen.

Ook het percentage vrouwelijke topmanagers valt tegen. Op ambitieniveau wordt er flink gescoord, concluderen de onderzoekers. Waar het bij veel grote bedrijven misgaat, is de uitvoering. Slechts 8 procent van de bedrijven heeft een vrouwelijke CEO, evenveel als in 2018, toen het onderzoek begon.

Over het onderzoek

De Erasmus Corporate Impact Index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een korte termijn focus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. De Index geeft met een totaalscore de positieve impact weer, die bedrijven maken op de samenleving. De totaalscore wordt berekend op basis van vijf pijlers: goed en transparant bestuur, de relatie met de buitenwereld, financiële gezondheid, duurzaamheid en werkgeverschap. Met de index beogen de initiatiefnemers enerzijds een steun in de rug te geven aan bestuurders en commissarissen die hun nek uitsteken en maatschappelijke verantwoordelijkheid koppelen aan de bedrijfsstrategie. Anderzijds houden zij een spiegel voor aan wie nog veel te winnen heeft. Hiermee willen de initiatiefnemers de dialoog in de goede richting sturen, van financiële output naar maatschappelijke impact.

De Erasmus Corporate Impact Index is niet de enige lijst in zijn soort, maar wel de enige die kijkt naar rol van bestuurders (‘impact leadership’). Dat is belangrijk, want ’the tone at the top’ is essentieel om impact te kunnen maken, zegt onderzoeksleider prof. dr. Karen Maas, wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus (ICE) en hoogleraar accounting & sustainability. Het onderzoek is uitgevoerd onder de honderd grootste organisaties in Nederland.