TNO en CBS: Focus op vaardigheden, niet op diploma

TNO en CBS: Focus op vaardigheden, niet op diploma
In de arbeidsmarkt van de toekomst staan skills centraal. Dat blijkt uit de nieuwe editie van het tweejaarlijkse rapport Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA) van TNO en het CBS.

De zesde editie van DNA VI laat zien dat de taken die werkenden uitvoeren en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, de afgelopen jaren zijn veranderd; en die veranderingen zetten zich de komende jaren waarschijnlijk voort.

Een concreet voorbeeld is het werk van monteurs. In DNA VI is specifiek gekeken naar de invloed van technologische ontwikkelingen op veranderingen in het werk van monteurs in de agrifood en netbeheer sector. De resultaten laten zien dat monteurs in de toekomst steeds meer data moeten invoeren en gebruiken bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden, en moeten meer samenwerken met andere vakgebieden zoals leveranciers. De skills die de monteurs nu al nodig hebben blijven van belang, maar daarbij hebben monteurs meer (basale) digitale, analytische en communicatieve skills nodig.

Uitgaan van taken en skills biedt meer kans op passend werk

Uit het onderzoek in DNA VI is op te maken dat een focus op taken en vaardigheden waardevolle inzichten biedt. Meer inzicht in veranderingen in het takenpakket maakt het makkelijker om de gevolgen voor de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden in kaart te brengen. Door uit te gaan van taken en skills in plaats van beroepen en opleidingen kunnen matches op de arbeidsmarkt makkelijker gemaakt worden.

Werkzoekenden en werkgevers kunnen hiervan profiteren, zeker op een krappe arbeidsmarkt. Wie niet over de juiste diploma’s beschikt maar wel over de juiste vaardigheden heeft meer kans om passend werk te vinden bij een focus op vaardigheden in plaats van op diploma’s. Werkgevers kunnen door een focus op de taken die moeten worden uitgevoerd en de daarvoor benodigde vaardigheden gemakkelijker geschikte kandidaten vinden dan wanneer ze alleen uitgaan van behaalde diploma’s.

De publicatie DNA VI is te vinden in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Gerelateerde artikelen