TNO: laat arbeidsmarkt draaien om ‘skills’

In de visie op de arbeidsmarkt die TNO op 17 mei presenteert staan skills centraal, niet diploma’s.

De arbeidsmarkt zou veel beter werken als vraag en aanbod op elkaar zouden worden afgestemd aan de hand van skills in plaats van diploma's en cv's. Zo'n systeemverandering zet meer zoden aan de dijk dan de zoveelste herziening van de regels rond werk. “Ik zeg niet dat een issue als de verhouding tussen vast en flex niet belangrijk is, maar als we het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt echt willen verbeteren, is dit veel belangrijker”, zegt Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO, tegen het FD.
 
Hij is hoofdauteur van een 'toekomstvisie op de arbeidsmarkt' die TNO maandag naar buiten brengt, samen met een oproep om van de arbeidsmarkt een “draaischijf voor verandering” te maken. Volgens Dekker is er nog nergens ter wereld een arbeidsmarkt die draait om skills, kort gezegd de vaardigheden die het leren of sneller verwerven van kennis en kunde vergemakkelijken.
 
Volgens het rapport is sprake van een enorme 'mismatch' op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen werkzoekenden met de juiste skills minder goed vinden dan werkzoekenden die enkel over het juiste papiertje beschikken. Dat draagt ertoe bij dat de groei van de arbeidsproductiviteit al jaren stokt. Als mensen onnodig lang op de reservebank zitten, benutten ze hun potentieel niet en leren ze weinig bij. “Als we dit niet aanpakken, halen we onze doelstellingen voor het klimaat, de woningbouw en de energietransitie niet”, aldus Dekker.
 
(ANP MediaWatch)